Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHMY209 Kariyer ve Liderlik 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Mezun olacak öğrencilerin kendilerini önceden keşfetmelerini sağlamak ve doğru kariyer planlaması yaparak verimli bir iş hayatı geçirmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş (dersin tanıtımı ve amacı)
2 İşletmelerin tercih ettiği çalışan mı olmalısınız Doğru olduğuna inandığınız siz mi
3 İşletmelerde insan ilişkilerini yönetmek ve yönlendirmek nasıl olur
4 Kendini nasıl keşfedersin
5 İşletmelerde kriz nasıl yönetilir
6 Özgeçmiş nasıl hazırlanmalıdır
7 Takım elemanı olmak mı Yönetici olmak mı
8 Lider olmak mı Yönetici olmak mı
9 Ara sınav
10 İş körü olmaktan nasıl kurtulunur
11 Vizyon geliştirmek ne demek Nasıl olur
12 İş ilanlarındaki analitik düşünmek demekle kastedilen nedir
13 İşletmelerde farkındalık yaratmak nasıl olur
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503384 Doğru olduğuna inanılan değerlerin, işletme etiğine uymaması durumunda, elemanın kalıcı olamayacağını kavratmak
2 1503385 İş hayatına atılmaya hazırlanan bireyin en başından doğru tercihler yaparak verimli bir iş hayatı geçirmesini sağlamak
3 1503386 Kriz yönetmekle krizi yaşamak arasındaki farkı kavratarak, işletmelerde tercih edilen eleman olmasını sağlamak
4 1503387 Özgeçmiş hazırlamanın temel kavramlarını tanıtmak
5 1503388 Geçmişi ve kültürü olan firmaların yöneticilerden çok lider arayışında olduklarını anlatarak öğrencilerin kendilerini bu yolda geliştirmelerini sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77869 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 77870 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 77871 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 77872 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 77873 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 77999 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 77874 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 4
3 5 4
4 5 4
5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek