Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHMY211 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek, Öğrencileri Mesleğe Hazırlamak, Öğrencilere Toplum İçerisinde Aktif Rol Üstlenmelerine Yardımcı Olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Erdinç GÜNAYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Elvettin Akman , Kenan Ören , H. Bahadır Eser, Sosyal Sorumluluk,Farklı Bakış Açılarıyla,Yayınevi : Pelikan Yayınları 2012

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler Sosyal sorumluluk kavramının gelişimi ve kapsamı Proje oluşturma ve yönetim süreci I Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası Proje oluşturma ve yönetim süreci II Projelerin dağılımı ve projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme Proje sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
11 Soru-Yanıt 1 7 7
19 Beyin Fırtınası 1 7 7
22 Proje Hazırlama 1 12 12
23 Proje Sunma 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 3 8 24
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler
2 Sosyal sorumluluk kavramının gelişimi ve kapsamı
3 Proje oluşturma ve yönetim süreci I
4 Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası
5 Proje oluşturma ve yönetim süreci II
6 Projelerin dağılımı ve projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası
7 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
8 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
9 Proje Ödev
10 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
11 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
12 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
13 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
14 Öğrencilerin proje sunumları
15 Öğrencilerin proje sunumları
16 Öğrencilerin proje sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280183 Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecekler
2 1280184 Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinecekler
3 1280185 Farklı sosyal çevreleri deneyimleyecekler
4 1280186 Farklı sosyo-ekonomik çevrelerden insanlarla tanışacaklar;
5 1280187 Üniversite içi ve dışından farklı kurumlar ve eğitim kurumlarından öğrencilerle ortak çalışmalar gerçekleştirecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 3 4 1
2 1 1 5 3 4 1
3 1 1 5 3 4 1
4 1 1 5 3 4 1
5 1 1 5 3 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek