Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHMY215 Arapça 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilere Arapça temel dil becerilerini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner

Ön Koşul Dersleri

Orta Düzeyde Türkçe Bilmek

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ebced serisi ve ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Arapçanın dil bilgisi kuralları, konuşma, dinleme, yazma becerileri konu edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
5 Derse Katılım 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
35 Quiz 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 2 5 10
5 Derse Katılım 2 5 10
6 Uygulama/Pratik 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arap Harflerinin Telaffuzu, Yazılışı
2 Hareke ve Harflerin Harekelerle okunuşu
3 Sükun ve Harflerin sakin olarak okunuşu
4 Şedde ve Harflerin Şeddeli olarak okunuşu
5 Med Harfleri ve Harflerin med Harfleriyle okunuşu
6 Selamlama ve Tanışma cümleleri: Merhaba, Adınız Ne? Adım .... Nasılsınız? İyiyim Ya siz? Ben de. Teşekkür Ederim. Tanıştığıma memnun oldum. Hoşçakalın. güle güle. Görüşmek üzere.
7 Soru kalıpları: Bu Nedir? Nerede? Kim? Nasıl? Bu kaça? kaç yaşındasın?
8 Ara Sınav
9 Havaalanı diyalogları
10 Otel diyalogları
11 Çarşı, pazar, lokanta diyalogları
12 Vücudun bölümleri, Uzuv ve Organ isimleri, Hastane'nin kısımları, Hastane çalışanları, hastalıklar, İlaçlar, Hastane Diyalogları.
13 Şahıs Zamirleri, Acil ve Hastane Diyalogları-2
14 İşaret Zamirleri, Acil ve Hastane Diyalogları-3
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341378 Arapça metinleri okuyup anlayabilir.
2 1341379 Arapça konuşmaları duyduğunda anlayabilir.
3 1341380 Duygu ve düşüncelerini Arapça olarak sözlü ifade edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.