Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHMY217 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Dersin amacı üniversite öğrenimindeki 18-25 li yaşlardaki gençlerin kendilerine, dış dünyaya ve hayata dair farkındalığını, bilinçlilik halini artırmak, anı fark ettirmek ve sanal algıdan uzaklaştırmak, gerçek hayatın alıgılanmasını bilişsel, duygusal, bedensel, ruhsal olarak artırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Nurhan ÇON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farkındalığın tanımı ve kavranması, kişinin kendini, dış dünyayı tanıması, algılaması ve var olan kazanılmış kalıplarının üstünde farkındalığını artırabilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
11 Soru-Yanıt 5 30 1
23 Proje Sunma 1 70 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 4 2 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 1 2
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
22 Proje Hazırlama 20 1 20
23 Proje Sunma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farkındalık nedir? Dersin içeriğinin ve işlenişi hakkında genel bilgiler
2 Dur, yavaşla, etrafına bak, kendini fark et
3 Yalnız değiliz
4 Tüm canlılara farkındalık
5 Çevre bilinci
6 Kalıplarımız, önyargılarımız
7 Sanal farkındalık
8 Sağlıklı ve hasta olma hali
9 Ara sınav
10 Zaman algısı, anı fark etmek, geçmiş-gelecek
11 Önceliklerim
12 "Farkındalığımı artır" öğrenci sunumları
13 "Farkındalığımı artır" öğrenci sunumları
14 "Farkındalığımı artır" öğrenci sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502656 Farkındalık ve farkında olmama halini anlama
2 1502657 Kendini bedensel, ruhsal, duygusal, sosyal olarak fark edebilme
3 1502658 Dış dünyaya, çevreye olan farkındalığını artırma
4 1502659 Diğer insanlara ve canlılara karşı farkındalığını artırma
5 1502660 Kendine ait değerleri tanıma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77869 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 77870 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 77871 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 77872 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 77873 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 77999 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 77874 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek