Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHMY219 Fotoğrafçılık 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye; fotoğraf çekimi aşamalarını kavrayarak tekniğine uygun çekim yapabilme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Necati KALELİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özer Kanburoğlu - A'dan Z'ye Fotoğraf İsa Akalın - Dijital Fotoğrafçılık Hakkında Herşey

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fotoğrafçılık hakkında genel bir bilgi sahibi olabilecek, Fotoğraf çekimi ve baskı işlemlerinin pratiğini öğrenebilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
8 Rehberli Problem Çözümü 2 5 10
16 Alan Gezisi 2 5 10
17 Alan Çalışması 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotoğrafın Amaçları 1.Fotoğrafın Amaçları.pdf
2 Fotoğraf makinesinin anatomisi 2.Fotoğraf Makinesinin Anatomisi.pdf
2.Hafta Asenkron Video-h264.mp4
3 Pozlama kontrolü: Diyafram ve Objektifler 3.Hafta Asenkron Video-h264.mp4
3.Diyafram ve Objektifler.pdf
4 Pozlama kontrolü: Enstantane 4. HAFTA ASENKRON VİDEOO.mp4
4.Enstantane.pdf
5 Pozlama kontrolü: ISO 5.HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
5.ISO-.pdf
6 Manzara fotoğraf çekimi 6.HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
6.Manzara ve Doğa Fotoğraf Çekimi.pdf
7 Makro fotoğraf çekimi 7.Macro Fotoğraf Çekimi.pdf
7.HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
8 Gece fotoğraf çekimi 8.HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
8.Gece Fotoğraf Çekimi.pdf
9 ARA SINAV
10 Fotoğrafçılıkta Yardımcı Gereçler 10.Fotoğrafçılıkta Yardımcı Gereçler I.pdf
10.HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
11 Fotoğrafçılıkta Yardımcı Gereçler 11.Fotoğrafçılıkta Yardımcı Gereçler II.pdf
11.HAFTA ASENKRON VİDEO2.mp4
12 Serbest konu fotoğraf çekimi
13 Serbest konu fotoğraf çekimi
14 Serbest konu fotoğraf çekimi
15 Fotoğrafların incelenmesi , eksikliklerin giderilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504554 Fotoğraf Makinesi Seçimi
2 1504555 Fotoğraf Makinesinin Bakımı
3 1504556 Çekim Yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77869 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 77870 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 77871 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 77872 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 77873 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 77999 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 77874 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek