Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP215 Mesleki Uygulama-I 927001 2 3 11

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciye ilk ve acil yardım teknikerliğinin görev ve sorumluluklarına ilişkin mesleki bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Asuman ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

USTA G, SARI A, Tüm Yönleriyle Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Uygulamaları, Yayınevi: Kongre Kitabevi, ISBN: 978-605-80509-6-9, YIL: 2019 ÖZEL G, AKBUĞA ÖZEL B, ÖZCAN C, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Yayınevi : Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776951, YIL: 2017 YAVUZ S , YAVUZ G, Paramedikler İçin Hastane Öncesi Acil Tıp (Kapsamlı Başvuru Kitabı), ISBN: 9786059215299 YIL: 2017 EKŞİ A, Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 1,Yayınevi KİTAPANA ISBN: 9786058443181, YIL:2015 ERC Kılavuzu 2015 AHA Kılavuzu 2015 Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı (İLYAD) 2018 Sağlık Çalışanları Temel Eğitim Kitabı ISBN: 978-975-590-588-4 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 952, 2015 Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,112 Öğrenim Rehberi, Ankara, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Evet

Dersin İçeriği

Bu ders anamnez alma, fizik muayene yöntemleri, yaşam bulgularının değerlendirilmesi, mesane kateterizasyonu, entübasyon uygulama, temel yaşam desteği uygulamaları ve atellemelerden oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 8 112
7 Laboratuvar 14 8 112
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri AYP215-MU1.,HAFTA 1.pdf
2 Anamnez Alma AYP215-MU1.,HAFTA 2.pdf
3 Yaşam Bulguları 1 AYP215-MU1.,HAFTA 3.pdf
4 Yaşam Bulguları 2 AYP215-MU1.,HAFTA 4.pdf
5 Fizik Muayene Yöntemleri-1 AYP215-MU1.,HAFTA 5.pdf
6 Fizik Muayene Yöntemleri-2 AYP215-MU1.,HAFTA 6.pdf
7 Temel Yaşam Desteği AYP215-MU1.,HAFTA 7.pdf
8 İleri Yaşam Desteği AYP215-MU1.,HAFTA 8.pdf
9 Ara Sınav/Vize Haftası
10 Havayolu Açma Teknikleri ve Entübasyon AYP215-MU1.,HAFTA 10.pdf
11 Entübasyon İşlem Basamakları AYP215-MU1.,HAFTA 11.pdf
12 Aspiratör Kullanımı ve İşlem Basamakları AYP215-MU1.,HAFTA 12.pdf
13 Mesane Kateterizasyonu AYP215-MU1.,HAFTA 13.pdf
14 Atelleme AYP215-MU1.,HAFTA 14.pdf
15 Mekanik Ventilasyon AYP215-MU1.,HAFTA 15.pdf
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282831 Yaşam bulgularını değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur
2 1282832 Mesane Kateterizasyonu uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip olur
3 1282833 Entübasyon uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip olur
4 1282834 Atelleme bilgi ve becerisine sahip olur.
5 1282835 Temel yaşam desteği yapabilme bilgi ve becersine sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4
2 5 5 5 5 4 4
3 5 5 5 5 4 4
4 5 5 5 5 4 4
5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek