Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL121 Genel İşletme 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Küreselleşen dünyada ekonominin yapı taşlarından olan işletmelerin yapısını inceleyerek, bu işletmelerin yönetim anlamında , kuruluş yerlerini inceleme açısından, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları araştırma geliştirme ve karar verme süreci açısından gerekli bilgileri günün şartlarına uygun bir şekilde açıklayabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.CÜNEYT MUMCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Modern İşletmecilik, Prof.Dr.İsmet Mucuk, Türkmen Kitabevi 2- Genel Ekonomi, Prof.Dr.Kenen Çelik, Murathan yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 4 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme ve işletme yönetimi 1.docx
2 İşletmenin amaçları ve kaynakları 2.docx
3 İşletme çeşitleri 3.docx
4 İşletmenin kuruluş çalışmaları 4.docx
5 İşletmelerde büyüme ve büyüklük ölçütleri 5.docx
6 Yönetim 6.pptx
7 Üretim yönetimi 7.docx
8 Pazarlama yönetimi http://www.giv.org.tr/userfiles/files/Pazarlama%20Y%C3%B6netimi.pdf
9 İnsan kaynakları yönetimi https://e-yaz.com.tr/insan-kaynaklari-yonetimi/
10 Ara Sınavlar
11 Finansal yönetim https://alonot.com/finansal-yonetim-ders-notlari/
12 Muhasebe yönetimi https://www.muhasebedersleri.com/muhasebe-nedir.html
13 Halkla ilişkiler yönetimi https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/68435/mod_resource/content/0/8.HALKLA%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%20FAAL%C4%B0YETLER%C4%B0.pdf
14 ARGE https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/isletmelerde-teknoloji-ve-ar-ge-yonetimi/192

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
106545 1275607 İşletme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
106546 1275608 İşletmenin bazı özelliklerini açıklayabilme
106547 1275609 İşletme çeşitlerini açıklayabilme.
106548 1275611 Kuruluşla ilgili bazı temel kavramları açıklayabilme.
106549 1275610 İşletmenin kuruluş yerinin seçimi hakkında çeşitli kriterleri açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
106545 3
106546 3
106547 3
106548 3
106549 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek