Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL123 İktisada Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Günlük ekonomik olayları ve sorunları analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve aynı zamanda ekonomik terimleri öğrenebilmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Sinan Emirzeoğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön Koşulsuz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- İktisada Giriş, E.Bocutoğlu, M.Berber, K.Çelik, Akademi Yayınevi. TABZON,2000 2- İktisadın A B C’si, PARASIZ İlker, Ezgi Yayınları, BURSA, 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 45 45
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar 1.ÜNİTE.docx
2 Kıtlık, Ekonomi bilimi, Kıtlık Sorununu Çözümü 2.ÜNİTE.docx
3 Ekonomilerde Temel Sorunlar 3.ÜNİTE.docx
4 Ekonomik analiz yöntemleri 4. ÜNİTE.docx
5 Talep, arz ve piyasa dengesi 5.ÜNİTE.docx
6 Talepteki değişmeye neden olan faktörler 6. ÜNİTE.docx
7 Talebin gelir esnekliği 7.ÜNİTE.docx
8 Talebin gelir esnekliği 8.ÜNİTE.docx
9 Arz 9. HAFTA.docx
10 ARA SINAV HAFTASI 10. HAFTA.docx
11 Piyasa dengesinin oluşmaması hali 11. HAFTA.docx
12 Talebin fiyat esnekliği 12.HAFTA.docx
13 Çapraz talep esnekliği 13.HAFTA.docx
14 Üretici dengesi analizi 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8644 1275614 2- Kıtlık sorunu ve sorunun çözümü hakkında çözüm yollarını bulur.
10745 1275616 1- Temel kavramları açıklar.
17953 1275612 5-Talep, arz ve piyasa dengesi hakkında bilgi sahibi olur.
27644 1275617 3- Ekonomideki temel sorunları tanımlar
29056 1275613 4- Ekonomik analiz yöntemleri ve ekonomik faaliyetlerin akımını gerçekleştirir
31308 1275615 6- Tüketici dengesi analizlerini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
8644 3
10745 3
17953 3
27644 3
29056 3
31308 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek