Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL125 Büro Yönetimi ve İletişim Tekn. 927001 1 1 3

Dersin Amacı

İletişim tekniklerini doğru ve etkin kullanarak, modern büro yönetiminde gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör.. AHMET GÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. TOPALOĞLU, Melih-KOÇ, Hakan 2002, “Büro Yönetimi Kavramlar ve İlkeler”, Seçkin Yayıncılık, ANKARA 2. TUTAR, Hasan – ALTINÖZ, Mehmet 2008, “Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri”, Seçkin Yayıncılık, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 1 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim, Yönetim Teorileri Büro Yönetimi 1.pptx
2 Büro, Büro Türleri Büro Yönetimi 2.pptx
3 Büro işlerinin analizi ve değerlendirilmesi Büro Yönetimi 3.pptx
4 Büro organizasyonu, bürolarda iş ve yöntem etüdü Büro Yönetimi 4.pptx
5 Bürolarda ergonomi Büro Yönetimi 5.pptx
6 Bürolarda otomasyon Büro Yönetimi 6.pptx
7 İletişim, iletişim süreci Büro Yönetimi 7.pptx
8 İletişimin çeşitleri Büro Yönetimi 8.pptx
9 Gruplar arası iletişim modelleri Büro Yönetimi 9.pptx
10 Ara Sınav Büro Yönetimi 10.pptx
11 İletişim engelleri Büro Yönetimi 11.pptx
12 Örgütlerde iletişim biçimleri Büro Yönetimi 12.pptx
13 Büro teknolojileri ve otomasyon Büro Yönetimi 13.pptx
14 Bürolarda dosyalama ve arşivleme teknikleri Büro Yönetimi 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278593 Yönetim ve yönetim teorilerini açıklar.
2 1278594 Büro, büro organizasyonu ve büro işlerinin analizini açıklar.
3 1278595 Büro işlerinin analizi, bürolarda iş ve yöntem etüdü, bürolarda ergonomi ve otomasyonu açıklar.
4 1278596 İletişim süreci, iletişim modelleri ve örgütlerde iletişim biçimlerini açıklar.
5 1278597 Bürolarda dosyalama ve arşivleme tekniklerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek