Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL127 Genel Hukuk Bilgisi 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Hukuk ve hukuk sistemi ile ilgili giriş niteliğinde olan bir derstir. Öğrencinin öğretim süreci boyunca alacağı diğer hukuk derslerini daha iyi anlayabilmesi için verilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gözler, Kemal, Meslek Yüksekokulları İçin Genel Hukuk Bilgisi, Ekin Yayın, Bursa, 2018 2. Tunçer, Polat, Temel Hukuk, Adalet Yayın, Ankara, 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel olarak, hukukun temel konuları olan, hukuk sistemleri, özel hukuk, hukuki olaylar, hukuki işlemler, yargı türleri, kişilik, miras, mülkiyet ve borç konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 1 13
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları 1.docx
2 Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları 2.docx
3 Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri 3.docx
4 Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri 4.docx
5 Hukukî Olaylar, İlişkiler ve İşlemler 5.docx
6 Hukukî Olaylar, İlişkiler ve İşlemler 6.docx
7 Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri 7.docx
8 Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri 8.docx
9 Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar 9.docx
10 Arasınav
11 Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar 9.docx
12 Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri 12.docx
13 Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri http://kpssrehber.com/dersnotu-126-borclar-hukukunun-temel-kavramlari.html
14 Final http://kpssrehber.com/dersnotu-126-borclar-hukukunun-temel-kavramlari.html

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273853 Türk Hukuk Sistemini kavrayabilme
2 1273854 Hukukun Temel kavramlarını açıklayabilme
3 1273855 Hukukî sorunlar karşısında izlenebilecek yol ve yöntemleri tanıyabilme.
4 1273856 Başlıca yargı organlarını ve dava türlerini kavrayabilme.
5 1273857 Diğer hukuk dersleri için bu dersin temel olduğunu kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek