Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL120 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Tek Düzen Hesap Planına göre bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişi ve kayıt yöntemleri kullanılarak ülkemizdeki kayıt tekniğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet GÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- FEYİZ Mehmet Ali, 2000, “Bilgisayarlı Muhasebe”, Akademi Yayınevi, Rize. 2- LAZOL İbrahim-GÜRSOY Yaser, 2003, “Bilgisayarlı Muhasebe I-II”, Ekin Kitabevi, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 17 17
2 Final Sınavı 1 17 17
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Envanter ve değerleme tanımı, değerleme ölçüleri dönemsonu ünite 1.pptx
2 Hazır değerler, menkul kıymetler,ticari alacaklarda envanter ve değerleme dönemsonu ünite 2.pptx
3 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin işlemlerin kaydı ve dönem sonu işlemleri dönemsonu ünite 3.pptx
4 Amortismana tabi duran varlıkların satışı, yenileme fonu ve varlık unsurlarının işleyişine ait uygulamalar dönemsonu ünite 4.pptx
5 Yabancı kaynaklarla ilgili hesapların sınıflandırılması, ticari borç hesaplarının işleyişine ait işlemlerin kaydı ve dönem sonu işlemleri dönemsonu ünite 5.pptx
6 Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların tanıtılması ve dönem sonu işlemleri dönemsonu ünite 6.pptx
7 Örnek çözümler dönemsonu ünite 7.pptx
8 Ara sınav dönemsonu ünite 8.pptx
9 Öz kaynakların tanıtılması ve dönem sonu işlemleri dönemsonu ünite 9.pptx
10 Gelir tablosu hesaplarının incelenmesi dönemsonu ünite 11.pptx
11 Sonuç hesapları ile ilgili işlemler, giderlerin ve gelirlerin sınıflandırılması ile kaydı
12 7/A seçeneği dönemsonu ünite 12.pptx
13 7/B seçeneği dönemsonu ünite 13.pptx
14 Örnek çözümler dönemsonu ünite 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271500 Bilanço ve gelir tablosu hesapları ile ilgili muhasebe içi ve muhasebe dışı envanter işlemlerini gerçekleştirmek;
2 1271499 Ülkemizdeki mevzuata göre dönem sonu işlemlerini tamamlayarak bilanço ve gelir tablosu düzenlemek;
3 1282382 Tek Düzen Muhasebe sistemindeki maliyet ,gelir,gider hesaplarını kullanarak dönem sonucunu hesaplamak;
4 1282383 7/A ve 7/B seçeneklerini karşılaştırabilme;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 1 5
2 3 2 3 1 5
3 3 2 3 1 5
4 3 2 3 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek