Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL122 Makro İktisat 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini, ekonomide ortaya çıkan sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Sinan Emirzeoğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön Koşulsuz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Makro iktisada giriş, R.Yamak, H.Terzi, A. Korkmaz, Akademi yayınevi, Trabzon, 2008 2- İktisada Giriş, E.Bocutoğlu, M. Berber, K.Çelik, Akademi Yayınevi, Trabzon,2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Milli gelir 1. HAFTA.docx
2 Kullanılabilir gelir 2.HAFTA.docx
3 Milli gelir hesaplama yöntemleri 3.HAFTA.docx
4 Fert başına düşen GSMH 4.HAFTA.docx
5 İstihdam ve işsizlik 5.HAFTA.docx
6 Enflasyon 6.HAFTA.docx
7 Para 7.HAFTA.docx
8 Para sistemleri 8.HAFTA.docx
9 Toplam talep ve toplam talep doğrusu 9.HAFTA.docx
10 Ara Sınav 10.HAFTA.docx
11 Deflasyon 11.HAFTA.docx
12 Faiz oranı ve milli gelirin denge seviyesi 12.HAFTA.docx
13 Eksik istihdam denge seviyesi 13.HAFTA.docx
14 Toplam talep 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5615 1275429 Faiz oranı ve milli gelirin denge seviyesini açıklar.7.1- Mal ve para piyasalarını açıklar.7.2- IS-LM eğrilerini çizer.7.3-İşsizlik ve enflasyonla mücadelede maliye ve para politikalarını açıklar.
10748 1275430 Parayı tanımlar.5.1- Paranın fonksiyonlarını ve tanımını yapar.5.2- Paranın türleri, para sistemlerini Para arz ve talebini ve piyasasını tanımlar.
19193 1275431 - Milli gelir hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur..2.1- Üretim,gelir ve harcamalar yöntemlerini açıklar.2.2- GSMH ile ilgili temel kavramları açıklar.
25684 1275433 1- Milli geliri tanımlar.1.1- Toplam hasıla, toplam gelir, toplam harcama kavramlarını tanımlar.1.2- Tüketim, yatırım harcamalarını tasarrufu tanımlar.1.3- Milli muhasebe kavramlarını tanımlar.
26977 1275432 - Toplam talep ve milli gelir denge seviyelerini tanımlar.6.1-Toplam talep ve arz doğrusunu çizer.6.2- Tam istihdam gelir seviyesini, deflasyonist açık gibi kavramları açıklar.6.3- Deflasyon ve enflasyonla mücadelede maliye politikasını hakkında bilgi sahibi olur.
31316 1275434 - İstihdam ve işsizlik gibi kavramları açıklar.3.1- İşsizlik türlerini tanımlar.3.2- İşsizlik oranlarını hesaplar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
5615 5
10748 5
19193 5
25684 5
26977 5
31316 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek