Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL233 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin ithalat ve ihracat işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.CÜNEYT MUMCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Feridun KAYA, Dış Ticaret İşlemleri, İstanbul, Beta Yayınları. 2- Murat CANITEZ ve H. Çetin BEDESTENCİ, Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamalar, Ankara, Gazi Kitabevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dış ticaret işlemlerinde muhasebe Dış ticarette hesap planı Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi Leasing Factoring Forfaiting Eximbank Kredisi İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları Dış ticaret işlemlerinde KDV Dış ticaret işlemlerinde KDV Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi İthalat işlemlerinde KDV İthalat işlemlerinde KDV

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dış ticarette temel kavramlar 1.pptx
2 Dış ticarette kullanılan belgeler 2.pptx
3 Dış ticarette teslim şekilleri 3.pptx
4 Dış ticarette teslim şekilleri 3.2.pptx
5 Dış ticarette ödeme şekilleri 4.pptx
6 Dış ticarette ödeme şekilleri 6.pptx
6.2.pptx
7 İhracat bedelinin tahsili işlemleri 6.2.pptx
8 Ara Sınav Haftası
9 İhracat işlemlerinde terkin ttp://www.ozmakihracat.com/mevzuatlar/ihracatta-mal-bedeli-sureleri-ve-terkin/
10 İhracat hesabının kapatılması http://www.ozmakihracat.com/mevzuatlar/ihracatta-mal-bedeli-sureleri-ve-terkin/
11 İthal mallarının sınıflandırılması http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/MevzuatSerisi/Mevzuat10/004_bolum_6_7_8.pdf
12 İthalat işlemlerinde vergi https://cahit-yerci.blogspot.com/2015/01/ithalatta-vergi.html
13 Kambiyo işlemleri 13.pptx
14 Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler 13.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275497 İthalat ve ihracat işlemlerini takip eder
2 1275498 İhracat ve ithalat işlemlerini yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek