Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL225 Halkla ilişkiler 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmak, saygınlığı arttırmak, güven ve destek sağlamak, kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler politikasını oluşturmak. Bu amaçlarla çalışanların her birinin görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, ayrıca bir departman kurup işletmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. CÜNEYT MUMCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla ilişkilerin tanımı- Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/66291/mod_resource/content/1/1.HALKLA%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%20TANIMI%2C%20TAR%C4%B0H%C3%87ES%C4%B0%20VE%20YAKIN%20KAVRAMLAR.pdf
https://www.myfikirler.org/pazarlama-yonlu-halkla-iliskiler-mpr-nedir.html
2 Reklam ve reklamın amacı- Kişisel satış amacı ve önemi- Temel ilkeler https://reklam.com.tr/blog/reklamin-amaclari
3 Basılı araçlar ( Gazete, Dergi, Broşür, El kitapçıkları, Afiş-İlanlar https://alonot.com/halkla-iliskilerde-kullanilan-ortamlar-araclar-ve-yontemler-ders-notlari/
4 Görsel ve işitsel araçlar (Televizyon, Radyo, İnternet, Sergi-Fuarlar https://alonot.com/halkla-iliskilerde-kullanilan-ortamlar-araclar-ve-yontemler-ders-notlari/
5 Halkla ilişkilerin organizasyondaki yeri ve önemi 5.docx
6 Örgütlenme – Halkla ilişkiler uzmanı https://www.iienstitu.com/blog/halkla-iliskiler-uzmani-is-tanimi
7 Halkla ilişkiler uzmanında bulunması gereken teknik ve kişisel beceri https://www.iienstitu.com/blog/halkla-iliskiler-uzmani-is-tanimi
8 Halkla ilişkiler uzmanın görevleri - Halkla ilişkiler süreci https://www.iienstitu.com/blog/halkla-iliskiler-uzmani-is-tanimi
9 Halkla ilişkilerde hedef kitleler http://aysezengin.com.tr/halkla-iliskilerde-hedef-kitlenin-tanimi/
10 Ara Sınav
11 Halkla ilişkilerde etkin sunum teknikleri- Basın bülteni hazırlama https://b2press.com/tr-TR/basin-bulteni-nedir
12 Sponsorluk https://www.perakendeokulum.com/sponsorluk-nedir/
13 Lobi ve Lobicilik http://lobici.org/lobicilik-nedir/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278610 Halkla ilişkilerin temel kavramlarını açıklar.
2 1278611 Halkla ilişkilerin örgütlenmesini ve yönetimini açıklar.
3 1278612 Hedef grupları açıklar
4 1278613 Halkla ilişkiler tekniklerinin açıklanması.
5 1278614 Sponsorluk ve lobi faaliyetlerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 2
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek