Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL227 Toplam Kalite Yönetimi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders öğrenciler çağımızın en önemli yönetim anlayışlarından biri olan Toplam Kalite Yönetimi'nin temel prensiplerini ve gelişimini anlatmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cüneyt MUMCU

Ön Koşul Dersleri

ÖN KOŞULSUZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prof. Dr. Muhsin HALİS, Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013 2. Prof. Dr. İsmail EFİL, Toplam Kalite Yönetimi, Dora Yayın, Bursa, 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalitenin tanımı ve tarihsel gelişimi 1.docx
2 Toplam kalite yönetiminin tanımlanması ve ilgili kavramlar. 2.docx
3 Toplam kalite yönetimi sistemi http://web.bilecik.edu.tr/bulent-turan/files/2014/12/tky_ilkeleri.pdf
4 Toplam kalite yönetiminin temel öğeleri 4.docx
5 Toplam kalite yönetimini etkileyen temel faktörler.
6 Toplam kalite yönetiminin organizasyon yapısı, uygulanması ve yararlanılan temel araçlar. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/178002
7 Toplam kalite anlayışı ve kalite maliyetleri http://ppm-turkiye.blogspot.com/2010/11/kalite-maliyetleri.html
8 Klasik yönetim anlayışı ile toplam kalite yönetimi anlayışının karşılaştırılması. KlasikYonetim_vs_ToplamKaliteYonetimi.pdf
9 Stratejik toplam kalite yönetim çağı TKY9.docx
10 ARA SINAV HAFTASI
11 Toplam kalite anlayışında insan faktörü TKY10.docx
12 Aday toplama ve seçme TKY10.docx
13 Personelin eğitimi ve geliştirilmesi TKY10.docx
14 Hizmet içi eğitim ihtiyacı TKY10.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278604 Kalitenin tanımını yapar.
2 1278605 Toplam kalite yönetimini tanımlar.
3 1278603 Toplam kalite yönetiminin temel öğelerini açıklar
4 1278606 Toplam kalite yönetiminin organizasyon yapısı hakkında bilgi verebilir.
5 1293915 Toplam kalite yönetiminde kullanılan teknikleri açıklar.
6 1278608 Toplam kalite yönetimini etkileyen temel faktörleri açıklar.
7 1278609 Toplam kalite yönetiminde insan faktörünün önemini açıklar.
8 1278607 Toplam kalite anlayışı ve kalite maliyeti hakkında bilgi verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek