Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL221 Yönetim ve Organizasyon 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Yönetimin iyi kavranması ve organizasyon yapısı konusunda öğrencinin temel bilgileri öğrenmesi amacıyla verilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Cüneyt Mumcu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertürk, Mümin, Meslek Yüksekokulları İçin Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayın, İstanbul, 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, yönetimin tanımını yaparak, yönetsel işlevler ve örgütsel yapı konusunda bilgi vermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
11 Soru-Yanıt 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26
34 Okuma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetimin tanımı, tarihi gelişimi 1.pptx
2 Yönetimin tanımı, tarihi gelişimi 2.pptx
3.pptx
3 Planlama 4.pptx
5.pptx
6.pptx
4 Örgütleme örgütleme.pptx
örgütleme2.pptx
5 Örgütleme örgütleme3.pptx
örgütleme4.pptx
6 Yöneltme güdüleme.pptx
7 Yöneltme güdüleme.pptx
8 Koordinasyon koordinasyon.pptx
9 Yalın Organizasyon https://lean.org.tr/10-slaytta-yalin-yonetim-daniel-t-jones/
10 Arasınav
11 Çatışma https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55084
12 Çatışma https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55084
13 Diğer Güncel Konular https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1832017135842yonetim.pdf
14 Final https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1832017135842yonetim.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273858 Yönetim ve organizasyon konusundaki tarihsel gelişim sürecini kavrayabilme.
2 1273859 Yönetim fonksiyonlarını bir bütünlük içinde kavrayabilme.
3 1273860 Organizasyonların kuruluş şekli ve yönetim uygulamasıyla ilgili çeşitli yaklaşım şekillerini tanıyabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5
3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek