Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL222 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders örgütün en önemli unsuru olan insan faktörünün yönetimini anlatmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şimşek, Şerif - Öge, Serdar, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim Kitabevi Yay., 2016 2. Ertürk, Mümin, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 2011 3. Karasoy, H. Alpay, Meslek Yüksek Okulları İçin İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim Kitabevi Yay., 2016 4. Çetin, Canan, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 2013 5. Ünsalan, Erdal, İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İşe alım, istihdam, ücretler, işin yürütülmesi için gerekli bilgi ve eğitim, kariyer gibi konuları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan kaynakları tanımı ve önemi 1.pptx
2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi Ve Çevresel Faktörler 2.pptx
3 İnsan Kaynakları Yönetiminin İlkeleri Ve İşlevleri 3.pptx
4 İş Dizaynı 4.pptx
5 İnsan Kaynakları Planlaması 5.pptx
6 Aday Araştırma Ve Bulma 6.pptx
7 İşgören Seçimi 7.pptx
8 Eğitim Ve Geliştirme 8.pptx
9 ARA SINAV
10 Kariyer Geliştirme 9.pptx
11 Performans Değerlendirme 10.pptx
12 ORYANTASYON (İŞE ALIŞTIRMA) 11.pptx
13 İş Değerleme 12.pptx
14 İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280528 Örgütte insanın önemini kavrar.
2 1287094 İnsan kaynakları yönetiminin temel ilkelerini öğrenir.
3 1287095 İnsan kaynakları planlaması yapabilir.
4 1287096 Çalışanların kariyer planlamaları konusunda çalışmalar yapar.
5 1287097 Orgütte istihdam politikaları belirleyebilir.
6 1287098 Çalışanların motivasyonunu güçlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2
2 4 2
3 4 2
4 4 2
5 4 2
6 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek