Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL222 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders örgütün en önemli unsuru olan insan faktörünün yönetimini anlatmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şimşek, Şerif - Öge, Serdar, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim Kitabevi Yay., 2016 2. Ertürk, Mümin, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 2011 3. Karasoy, H. Alpay, Meslek Yüksek Okulları İçin İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim Kitabevi Yay., 2016 4. Çetin, Canan, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 2013 5. Ünsalan, Erdal, İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İşe alım, istihdam, ücretler, işin yürütülmesi için gerekli bilgi ve eğitim, kariyer gibi konuları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan kaynakları tanımı ve önemi 1.pptx
2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi Ve Çevresel Faktörler 2.pptx
3 İnsan Kaynakları Yönetiminin İlkeleri Ve İşlevleri 3.pptx
4 İş Dizaynı 4.pptx
5 İnsan Kaynakları Planlaması 5.pptx
6 Aday Araştırma Ve Bulma 6.pptx
7 İşgören Seçimi 7.pptx
8 Eğitim Ve Geliştirme 8.pptx
9 ARA SINAV
10 Kariyer Geliştirme 9.pptx
11 Performans Değerlendirme 10.pptx
12 ORYANTASYON (İŞE ALIŞTIRMA) 11.pptx
13 İş Değerleme 12.pptx
14 İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500724 Örgütte insanın önemini kavrar.
2 1506301 İnsan kaynakları yönetiminin temel ilkelerini öğrenir.
3 1506302 İnsan kaynakları planlaması yapabilir.
4 1506303 Çalışanların kariyer planlamaları konusunda çalışmalar yapar.
5 1506304 Orgütte istihdam politikaları belirleyebilir.
6 1506305 Çalışanların motivasyonunu güçlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73227 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 73228 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 73229 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 73230 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 73231 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 73232 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 73233 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 73234 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 73235 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 73236 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 73237 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 73238 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 73239 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 73240 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2
2 4 2
3 4 2
4 4 2
5 4 2
6 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek