Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL224 Üretim Yönetimi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Modern işletmecilikte ekonominin yapı taşlarından oluşan insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik mal ve hizmet üretiminin gerçekleşmiş olduğu birimlerde meydana gelen çeşitli idari ve yapısal analizlerin yapılması ve karşılaşılan bir takım güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlerin ortaya konulması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Sinan Emirzeoğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön Koşulsuz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Üretim Yönetimi, M.Tekin, Eğitim Kitabevi, Ankara 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretim Yönetiminin Temel Kavramları isl204_unite1.pptx
2 Üretim sistemleri ve ürün tasarımı isl204_unite2.pptx
3 Yeni ürünün başarısını etkileyen faktörler isl204_unite3.pptx
4 Kuruluş yeri seçimi ve işletme büyüklüğü isl204_unite4.pptx
5 İşletme büyüklünün ölçülme şekilleri isl204_unite5.pptx
6 İşyeri düzeni ve iş analizleri isl204_unite6.pptx
7 İş analizleri temel metodları isl204_unite7.pptx
8 Ara Sınav isl204_unite8.pptx
9 İş değerlendirme ile ücret sistemleri ilişkisi isl204_unite9.pptx
10 Üretim planlaması isl204_unite10.pptx
11 Stok kontrolü metotları isl204_unite11.pptx
12 Bakım planlaması isl204_unite12.pptx
13 Kalite kontrolü isl204_unite13.pptx
14 Toplam kalite yönetimi ve kalite çemberi isl204_unite14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5619 1278860 Üretim planlaması, stok kontrolü ve bakım yönetimi hakkında bilgi verebilecektir. 5.1- Üretim planlaması stratejilerini uygular. 5.2- Üretim programlaması yapar. 5.3- Stok kontrolü metotları hakkında bilgi verir. 5.4- Bakım planlaması hakkında bilgi verir.
5621 1278859 Üretim işletmelerinde kalite kontrolü yapabilecektir. 6.1- Kalite kontrol sistemlerinin amaçları ve işleyişi hakkında bilgi verir. 6.2- Kalite kontrolü metotlarını tanımlar. 6.3- TKY ve kalite çemberi hakkında bilgi verir. 6.4- Kalite kontrolünün Türkiye’deki uygulamaları hakkında bilgi verir.
9654 1278858 Üretim yöntemlerinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir. 1.1- Üretim yönetiminin amaçlarını açıklar. 1.2- Üretim yönetimi bölümünün diğer işletme bölümleri ile ilişkilerini açıklar. 1.3- Üretim yönetimi bölümünün işletme organizasyonu içindeki yerini belirler.
12021 1278862 İş yeri düzeni ve iş analizleri hakkında bilgi verebilecektir. 4.1- Yerleştirme düzeninin amaç ve çeşitleri hakkında bilgi verir. 4.2- İş yeri düzeni planlaması yapar. 4.3- İş analizlerinin temel metotlarını uygular 4.4- İş ölçümü tekniklerini ve uygulanması hakkında bilgi verir. 4.5- İş değerlendirme ile ücret sistemleri arasında ilişki kurar.
17956 1278857 Kuruluş yeri seçimi ve işletme büyüklüğü hakkında bilgi verebilecektir. 3.1- Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörleri açıklar. 3.2- En iyi kuruluş yerinin seçiminde kullanılan metotlar hakkında bilgi verir. 3.3- İşletme büyüklünü ve kapasite türlerini tanımlar.
35362 1278861 Üretim sistemleri ve ürün tasarımını tanımlayabilecektir. 2.1-Üretim sistemlerini sınıflandırır. 2.2-Üretim kararları ve bu kararları etkileyen faktörleri açıklar. 2.3- Ürün tasarımının yapılışı ve amaçlarını açıklar. 2.4- Yeni ürünün başarısını etkileyen faktörleri anlatır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
5619 3
5621 3
9654 3
12021 3
17956 3
35362 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek