Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL226 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 4 5

Dersin Amacı

İşçi ve işverenin çalışma ilişkileri içerisinde yasal hak ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Cüneyt Mumcu

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prof. Dr. Şakar, Müjdat, Meslek Yüksek Okulları için İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayın, İstanbul, 2015 2. Mumcu, Cüneyt, Ders Notları 3. Erdoğan, Gürbüz, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Detay Yayın, Ankara, 2017

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş hukukunun temel kavramları KONU I.doc
2 İş hukukunun kaynakları KONU I.doc
3 4857 Sayılı iş yasasına göre yükümlülükler KONU I.doc
4 İş sözleşmesi KONU II.doc
5 İş sözleşmesinin sona ermesi KONU II.doc
6 İş sözleşmesinin feshinin sonuçları KONU II.doc
7 Çalışma ve dinlenme süreleri KONU II.doc
8 Ücretler KONU II.doc
9 Ara sınav
10 Sendika hakkı ve sendikalaşma KONU III.doc
11 Toplu iş sözleşmesi, Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkları ve çözüm yöntemleri, Grev ve Lokavt KONU III.doc
12 Sosyal Güvenlik Hukuku KONU IV.doc
13 Kısa Vadeli Sigorta Kolları KONU IV.doc
14 Uzun Vadeli Sigorta Kolları KONU IV.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286594 İş Hukukunun temel ilkelerini öğrenir.
2 1286595 Bireysel İş Hukuku ve içeriğini anlar.
3 1286596 İşçi ve işverenin hak ve borçlarını öğrenir.
4 1286597 Toplu İş Hukuku ve içeriğini anlar.
5 1286598 Sendika konusunu anlar.
6 1286599 Toplu İş Sözleşmesi kavramını öğrenir.
7 1286600 Sosyal Güvenlik mevzuatını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5
2 3 3 5
3 3 3 5
4 3 3 5
5 3 3 5
6 3 3 5
7 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek