Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL228 Tüketici Davranışları 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Tüketici davranışının altında yatan etmenleri açıklayarak, mal ve hizmetlerin pazarlanmasında bunlardan nasıl faydalanılacağını anlatır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Altunışık, Remzi, Tüketici Davranışları, Beta Yayınları, 2017 2. Göksu, Nusret, Tüketici Davranışları, Gazi Kitabevi, 2010 3. Kozak, Metin, Tüketici Davranışları, Detay Yayıncılık, 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüketici davranışlarını pazarlama çabalarını geliştirmek için analiz eder.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketici davranışlarına giriş, tüketici davranışı pazarlama ilişkisi, tüketici davranış modelleri isl228_sunump_unite1.pdf
isl228_sunump_unite2.pdf
2 Tüketici davranışını biçimlendiren bireysel farklılıklar isl228_sunump_unite3.pdf
3 Tüketici yaşam tarzları ve pazar bölümlendirme
4 Tüketici davranışını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler isl228_sunump_unite6.pdf
isl228_sunump_unite7.pdf
isl228_sunump_unite8.pdf
isl228_sunump_unite9.pdf
isl228_sunump_unite4.pdf
isl228_sunump_unite5.pdf
5 Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler isl228_sunump_unite10.pdf
6 Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler (devam) isl228_sunump_unite11.pdf
7 Tüketici karar verme ve satın alma davranışları https://tr.bestarticleonline.com/consumer-buying-behaviour
8 Tüketicilerin satın alma ve satın alma sonrası davranışları https://tr.bestarticleonline.com/consumer-buying-behaviour
9 Arasınav
10 Tüketiciler nasıl düşünürler? Tüketicilerin bilişsel yapıları isl228_sunump_unite12.pdf
11 Tüketici davranışları araştırmaları
12 Yeni tüketici eğilimleri isl228_sunump_unite13.pdf
13 Tüketim toplumu ve tüketim kültürü tartışmaları http://betadergi.com/ttad/yonetim/icerik/makaleler/60-published.pdf
14 Tüketim toplumu ve tüketim kültürü tartışmaları https://insanveinsan.org/bahar-2017/tuketim-tuketim-toplumu-ve-tuketim-kulturu-karsilastirmali-bir-analiz.pdf
15 FİNAL SINAVLARI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296445 Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel, psikolojik ve ekonomik etmenleri açıklayabilme
2 1296446 Tüketicilerin farklı özelliklerine göre değişen ilgi, beğeni, ihtiyaç ve isteklerini değerlendirebilme
3 1296447 Tüketici davranışlarının bileşenlerini açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65495 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 65496 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 65497 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 65498 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 65499 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 65500 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 65501 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 65502 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 65503 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 65504 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 65505 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 65506 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 65507 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 65508 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek