Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS113 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bilgisayarın tanımı ve kısa tarihçesi ile birlikte insanlığın niçin bilgisayarlara ihtiyaç duyduğu hakkında bilgi vermek. Bilgisayarların donanım yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. İşletim sistemlerini öğrenmek, En çok kullanılan işletim sistemi olan Windows XP hakkında bilgi sahibi olmak. Kelime işlemci, tablolama ve sunu programları hakkında kullanacak kadar bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr Gör. Ramazan Bayram KARAKAYA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Hasan Çebi Bal, Bilgisayar Kullanımı XP, Murathan Yayıncılık,2009 2)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Haziran 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
54 Ev Ödevi 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayarın tanımı, kısa tarihçesi ve niçin bilgisayar kullanma ihtiyacı doğmuştur sorusunun cevabı
2 Bilgisayarların donanım yapısı temel bilgi teknolojileri.pdf
3 İşletim sistemleri temel bilgi teknolojileri.pdf
4 Windows işletim sistemi temel bilgi teknolojileri.pdf
5 Denetim masasının tanıtılması temel bilgi teknolojileri.pdf
6 Paint ve Wordpad’in tanıtılması temel bilgi teknolojileri.pdf
7 Kelime işlemci programının tanıtılması temel bilgi teknolojileri.pdf
8 Kelime işlemci programında menü, standart, biçim, çizim araç çubuğunun tanıtılması temel bilgi teknolojileri.pdf
9 Kelime işlemci programında diğer özelliklerin kullanımı ve uygulanması temel bilgi teknolojileri.pdf
10 Arasınav
11 Hesaplama ve tablolama programının tanıtılması temel bilgi teknolojileri.pdf
12 Hesaplama hesap yapılması ve grafik çizilmesi temel bilgi teknolojileri.pdf
13 Sunu Hazırlama programının tanıtılması temel bilgi teknolojileri.pdf
14 Sunu hazırlama tekniklerinin öğretilmesi temel bilgi teknolojileri.pdf
15 İnternet kullanımı temel bilgi teknolojileri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504593 İşletim sistemleri ve özellikle Windows hakkında bilgi sahibi olmak
2 1504592 Bilgisayar donanımı hakkında temel seviyede bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72945 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 72946 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 72947 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 76344 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 76345 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 76346 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 76347 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 76348 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 76349 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 77621 Yeni Program Çıktısı
11 76350 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 76351 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 76352 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 76353 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 77622 Yeni Program Çıktısı
16 76354 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 76355 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 76356 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 4
2 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek