Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS115 Tıbbi Terminoloji 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersi alan öğrencilerden tıbbi terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökler hakkında bilgi edinmiş olmaları, vücut sistemlerine ait hastalıkların tanısı, semptomları ve ameliyatlarına ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmeleri beklenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hüsniye AŞIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Herhafta öğrenilen sistemin terimlerine ilişkin bulmaca çözümü yapılmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Artukoğlu, M.A. (2005), Tıbbi Terminoloji, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Yayınları No:1, Ankara. -Kocatürk,U. (2008), Tıp Terimleri Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Basımevi; Ankara. -Hatipoğlu G.H, Ekinci S. (2018) Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, Hatipoğlu Yayınları -Dorland, W.A.N. (2011), Dorland’s Illustrated Medical Dictinonary. Philadelphia: Saunders.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökler hakkında bilgi edinmiş olmaları ve çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomları ve ameliyatlarına ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmelerine yönelik bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
11 Soru-Yanıt 2 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 2 10
11 Soru-Yanıt 6 8 48
24 Seminer 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi Terminolojiye İlişkin Genel Bilgiler Tıbbi terimleri Oluşturan Öğeler olan kök, önek, sonek ve kaynaştırma ünlüsü 1.TIBBİ TERMİNOLOJİYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER.pptx
2 Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler 2. KARDİYOVASKÜLER SİSTEME İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER.ppt
3 Solunum Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 3. SOLUNUM SİSTEMİNE İLİŞKİN TERİMLER.ppt
4 Hareket Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 4.5. HAREKET SİSTEMİNE İLİŞKİN TERİMLER.ppt
5 Hareket Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 4.5. HAREKET SİSTEMİNE İLİŞKİN TERİMLER.ppt
6 Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 6.7. SİNDİRİM SİSTEMİNE İLİŞKİN TERİMLER.ppt
7 Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 6.7. SİNDİRİM SİSTEMİNE İLİŞKİN TERİMLER.ppt
8 Sinir Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 8. SİNİR SİSTEMİNE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER.ppt
9 ARASINAV HAFTASI
10 Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler 10. İÇ SALGI VE METABOLİZMA BOZUKLUKLARINA İLİŞKİN TERİMLER.ppt
11 Hematolojik Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler 11. kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler.ppt
12 Ürolojiye İlişkin Tıbbi Terimler 12. ÜRİNER SİSTEME İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER.ppt
13 Kulak ve Göze İlişkin Tıbbi Terimler 13. KULAĞA VE GÖZE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER.a.ppt
14 Deriye İlişkin Tıbbi Terimler 14. DERİYE İLİŞKİN TIBBİ TERİMLER.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283302 Tıbbi terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökleri bilir.
2 1283303 Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Tıbbi Terimleri bilir.
3 1283304 Solunum Sistemine İlişkin Tıbbi Terimleri bilir.
4 1283305 Hareket Sistemine İlişkin Tıbbi Terimleri bilir.
5 1283306 Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimleri bilir.
6 1283307 Sinir Sistemine İlişkin Tıbbi Terimleri bilir.
7 1283308 Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimleri bilir.
8 1283309 Hematolojik Sisteme İlişkin Tıbbi Terimleri bilir.
9 1283310 Ürolojiye İlişkin Tıbbi Terimleri bilir.
10 1283311 Kulak ve Göze İlişkin Tıbbi Terimleri bilir.
11 1283312 Deriye İlişkin Tıbbi Terimleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 1 1 1 2 2
2 2 3 5 3 1 2 1 3 3
3 2 3 5 3 1 2 1 3 3
4 2 3 5 3 1 2 1 3 3
5 2 3 5 3 1 2 1 3 3
6 2 3 5 3 1 2 1 3 3
7 2 3 5 3 1 2 1 3 3
8 2 3 5 3 1 2 1 3 3
9 2 3 5 3 1 2 1 3 3
10 2 3 5 3 1 2 1 3 3
11 2 3 5 3 1 2 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek