Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS117 Anestezi Cihazları ve Ekipmanlar 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrenci, Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanlarını hazırlayabilecek,çalıştırabilecek, kapatabilecek.Oluşabilecek komplikasyonları takip ederek önlemleri alacak.Genel anestezi sırasında gerekli malzemeleri sırasıyla hazırlayabilecek.Cihazda kullanılan gazların endikasyonlarını, komplikasyonlarını, kontrendikasyonlarını bilecek.Hastayı monitörize edebilecek. takibini yapabilecek. EKG de önemli ritimleri tanıyabilecek.Hastayı cihaza bağlayıp cihazdan ayırabilecek.Anestezi cihazını ve ekipmanlarını kullanabilecek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Sezgin BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı,Dergiler.İnternet,Miller Anestezi cilt1-2,Anestezi Teknisyen ve Tekniker ders kitapları,yapılan tez ve proje çalışmaları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anestezi Cihazı ve bölümleri, Cihazın kontrolü ve kullanımı, airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı, ETT , LMA, kombi tüp hazırlığı, infüzyon pompası, kan pompası hazırlama fiberoptik malzemeleri, PCA hazırlama anestezi cihazı parçalarının bakımı.Mekanik ventilasyon modları. Monitörizasyon ve peremetrelerin takibi.Aspiratörün çalıştırılması.Cihazda kullanılan gazlar ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
51 Sözlü Sınav 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 6 84
11 Soru-Yanıt 4 1 4
14 Gözlem 6 1 6
15 Gösterme 6 1 6
17 Alan Çalışması 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
48 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ANESTEZİ CİHAZININ BÖLÜMLER VAPORİZATÖRLER,SODA LİME,FLOUMETRE,SOLUNUM DEVRELERİ, MANOMETRELER ) Anestezi makine teknisyen.pptx
2 MEDİKAL GAZ KAYNAKLARI VE KULLANILAN GAZLAR Anestezi makine teknisyen.pptx
3 ENTÜBASYON MALZEME HAZIRLIĞI(LARİNGOSKOP,AİRWAY,LMA, 1 GENEL ANESTEZ_ ÖNCES_ MALZEME VE HASTA HAZIRLI_I teknik okul.pptx
4 ANESTEZİ CİHAZININ KONTROLÜ Anestezi makine teknisyen.pptx
5 ANESTEZİ CİHAZINI KULLANMA (KAPALI, AÇIK, DEVRE) Anestezi makine teknisyen.pptx
6 ANESTEZİ CİHAZINI HASTADAN AYIRMA KRİTERLERİ Anestezi makine teknisyen.pptx
7 ETT , LMA, KOMBİTÜP HAZIRLIĞI,FİBEROPTİK MALZEME HAZIRLIĞI,PCA HAZIRLAMA 6 Havayolu Yönetimi YÜKSEK OKUL (2).ppt
8 ARA SINAV
9 MONİTÖRİZASYON MALZEMELERİ VE UYGULAMA 1 GENEL ANESTEZ_ ÖNCES_ MALZEME VE HASTA HAZIRLI_I teknik okul.pptx
10 EKG DERİVASYON UYGULAMA, RİTİM TAKİBİ ALINACAK ÖNLEMLER 1 GENEL ANESTEZ_ ÖNCES_ MALZEME VE HASTA HAZIRLI_I teknik okul.pptx
11 İNFÜZYON POMPASI, KAN POMPASI HAZIRLIĞI VE TAKİBİ 1 GENEL ANESTEZ_ ÖNCES_ MALZEME VE HASTA HAZIRLI_I teknik okul.pptx
12 PULSEOKSİMETRE,ISI PROBU,KAPNOGRAFİ,NÖROMÜSKÜLER FONKSİYON,TANSİYON,NABIZ TAKİBİ. 1 GENEL ANESTEZ_ ÖNCES_ MALZEME VE HASTA HAZIRLI_I teknik okul.pptx
13 ASPİRATÖR CİHAZI VE KULLANIMI Anestezi makine teknisyen.pptx
14 ANESTEZİ CİHAZININ KAPATILMASI,EKİPMANLARININ BAKIMI VE TAKİBİ Anestezi makine teknisyen.pptx
15 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283776 Anestezi cihazı bölümlerini söker takar. Medikal gaz kaynaklarının kontrolünü yapar. Eksikleri tamamlar. Yedek gaz silindirlerini kontrol eder ve eksikleri giderir. Genel anestezi öncesi malzemeleri hazırlar.
2 1283777 Anestezi cihazını kullanır hale getirir. Anestezi cihazını manuel ve otomatik olarak kullanır. Hastayı monitörize eder ve operasyon boyunca takibini yapar. Infüzyon ve kan hazırlığı yapar.
3 1283778 Pulseoksimetre ,ısı probu,kapnografi, EKG ritmi takibi yapabilir. Aspirasyon cihzını kullanabilir. Anestezi uzmanı kontrolünde hastanın oral entübasyon, extübasyon hazırlığını ve uygulaması yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 3 4
3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek