Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHMY112 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek, Öğrencileri Mesleğe Hazırlamak, Öğrencilere Toplum İçerisinde Aktif Rol Üstlenmelerine Yardımcı Olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Asuman ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Elvettin Akman , Kenan Ören , H. Bahadır Eser, Sosyal Sorumluluk,Farklı Bakış Açılarıyla,Yayınevi : Pelikan Yayınları 2012

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler Sosyal sorumluluk kavramının gelişimi ve kapsamı Proje oluşturma ve yönetim süreci I Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası Proje oluşturma ve yönetim süreci II Projelerin dağılımı ve projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme Proje sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
11 Soru-Yanıt 1 7 7
19 Beyin Fırtınası 1 7 7
22 Proje Hazırlama 1 12 12
23 Proje Sunma 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 3 8 24
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler
2 Sosyal sorumluluk kavramının gelişimi ve kapsamı
3 Proje oluşturma ve yönetim süreci I
4 Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası
5 Proje oluşturma ve yönetim süreci II
6 Projelerin dağılımı ve projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası
7 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
8 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
9 Proje Ödev
10 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
11 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
12 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
13 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
14 Öğrencilerin proje sunumları
15 Öğrencilerin proje sunumları
16 Öğrencilerin proje sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280884 Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecekler
2 1280885 Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinecekler
3 1280886 Farklı sosyal çevreleri deneyimleyecekler
4 1280887 Farklı sosyo-ekonomik çevrelerden insanlarla tanışacaklar;
5 1280888 Üniversite içi ve dışından farklı kurumlar ve eğitim kurumlarından öğrencilerle ortak çalışmalar gerçekleştirecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3
2 5 5 3
3 5 5 3
4 4 5 3
5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek