Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHMY118 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Dersin amacı üniversite öğrenimindeki 18-25 li yaşlardaki gençlerin kendilerine, dış dünyaya ve hayata dair farkındalığını, bilinçlilik halini artırmak, anı fark ettirmek ve sanal algıdan uzaklaştırmak, gerçek hayatın alıgılanmasını bilişsel, duygusal, bedensel, ruhsal olarak artırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Nurhan ÇON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farkındalığın tanımı ve kavranması, kişinin kendini, dış dünyayı tanıması, algılaması ve var olan kazanılmış kalıplarının üstünde farkındalığını artırabilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
12 Takım/Grup Çalışması 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
23 Proje Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 4 2 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 1 2
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
22 Proje Hazırlama 20 1 20
23 Proje Sunma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farkındalık nedir? Dersin içeriğinin ve işlenişi hakkında genel bilgiler
2 Dur, yavaşla, etrafına bak, kendini fark et
3 Yalnız değiliz
4 Tüm canlılara farkındalık
5 Çevre bilinci
6 Kalıplarımız, önyargılarımız
7 Sanal farkındalık
8 Sağlıklı ve hasta olma hali
9 Ara sınav
10 Zaman algısı, anı fark etmek, geçmiş-gelecek
11 Önceliklerim
12 "Farkındalığımı artır" öğrenci sunumları
13 "Farkındalığımı artır" öğrenci sunumları
14 "Farkındalığımı artır" öğrenci sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282722 Farkındalık ve farkında olmama halini anlama
2 1282723 Kendini bedensel, ruhsal, duygusal, sosyal olarak fark edebilme
3 1282724 Dış dünyaya, çevreye olan farkındalığını artırma
4 1282725 Diğer insanlara ve canlılara karşı farkındalığını artırma
5 1282726 Kendine ait değerleri tanıma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek