Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS110 Sistem Hastalıkları-I 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrenciye; dahili ve cerrahi kliniklerde ve bu kliniklere ilişkin yoğun bakım ünitelerinde hastalıklarla ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hüsniye AŞIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Birol L., Akdemir N., Bedük T.(2005) "İç Hastalıkları Hemşireliği" Vehbi Koç Vakfı Yayınları, Ankara - Erdil F., Elbaş N.(2008) "Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği" Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara - Akyolcu N., Aksoy G., Kanan N. (2010) Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul - Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. (2012) Cerrahi Hemşireliği 1, Nobel Yayınları, İstanbul. - Black J.M., Jacobs E.M.(2017) : "Clinical Management For Continuity Of Care", Medical-Surgical Nursing, Fifty Ed. W.B. Sounders Com.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin Sistemlere ilişkin hastalıkların klinik tablosu, etyoloji, patogenezi hakkında bilgi edinmeleri, hastalıkları tanıyabilmeleri gelişebilecek sorunları bilmeleri, hastalıkların önlenmesi ve izleme ilişkin bilgi edinmelerini sağlayan bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 2 10
11 Soru-Yanıt 4 12 48
24 Seminer 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı
2 Sağlık-Hastalık Kavramları
3 Solunum Sistemi Hastalıkları
4 Solunum Sistemi Hastalıkları
5 Sindirim Sistemi Hastalıkları
6 Sindirim Sistemi Hastalıkları
7 Sinir Sistemi Hastalıkları
8 Sinir Sistemi Hastalıkları
9 ARASINAV HAFTASI
10 Endokrin Sistemi Hastalıkları
11 Endokrin Sistemi Hastalıkları
12 SEMİNER SUNUMU
13 SEMİNER SUNUMU
14 SEMİNER SUNUMU
15 FİNAL HAFTASI
16 FİNAL HAFTASI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284374 Öğrenciler sistemlere ilişkin hastalıkların neler olduğunu, tanımını bilir.
2 1284375 Hastalıkların patogenezini ve etyolojisini bilir.
3 1284376 Hastalıkların organ/sistem fonksiyonlarını nasıl etkilediğini-klinik tabloyu bilir.
4 1284377 Hastalıkların belirti bulgularını, oluşabilecek sorunları ve yapılması gereken tedaviyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 2 1
2 3 4 3 4 3 2 1
3 3 4 3 4 3 2 1
4 3 4 2 4 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek