Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS211 Enfeksiyon Hastalıkları 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Dersin amacı tüm organ sistemlerinde gelişen enfeksiyon hastalıklarının tanı, epidemiyoloji, klinik formlar ve tedavilerini öğrenmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Süleyman Emre KOCACAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi.pptx
2 Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi.pptx
3 Ateş patogenezi ve klinik ateş tipleri Ateş.pptx
4 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON.pptx
5 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON.pptx
6 Aşılama aşı ve bağışıklık .ppt
7 Bağışıklık aşı ve bağışıklık .ppt
8 Enfeksiyon Etkenleri Enfeksiyon Etkenleri.pptx
9 Enfeksiyon Etkenleri Enfeksiyon Etkenleri.pptx
10 ARA SINAV
11 Bakteriyel enfeksiyon hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları.pptx
12 Bakteriyel enfeksiyon hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları.pptx
13 Viral enfeksiyon hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları.pptx
14 Viral enfeksiyon hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları.pptx
15 Paraziter enfeksiyon hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları.pptx
16 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285042 Enfeksiyon hastalıklarının temel kavramlarını ifade eder.
2 1285043 Kardiyovasküler ve solunum sistem enfeksiyonlarını sıralayabilecektir.
3 1285044 Genitoüriner sistem enfeksiyonlarını sıralayabilecektir.
4 1285045 Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarını listeleyebilecektir. Santral sinir sistem enfeksiyonlarını listeleyebilecektir. Kas ve iskelet sistemine ait enfeksiyonları listeleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 4 3
2 2 3 3 4 3
3 3 3 4 3
4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek