Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS213 Sistem Hastalıkları-II 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğrenciye; dahili ve cerrahi kliniklerde, yoğun bakım ünitelerinde var olan hastalıklara ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hüsniye AŞIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Birol L., Akdemir N., Bedük T.(2005) "İç Hastalıkları Hemşireliği" Vehbi Koç Vakfı Yayınları, Ankara - Erdil F., Elbaş N.(2008) "Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği" Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara - Akyolcu N., Aksoy G., Kanan N. (2010) Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul - Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. (2012) Cerrahi Hemşireliği 1, Nobel Yayınları, İstanbul. - (Ed) Enç N, Uysal H.(2017) İç Hastalıkları Hemşireliği, Nobel Tıp Kitabevi - Black J.M., Jacobs E.M.(2017) "Clinical Management For Continuity Of Care", Medical-Surgical Nursing, Fifty Ed. W.B. Sounders Com.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

4 saat uygulaması var (vaka sunumu)

Dersin İçeriği

Öğrencilerin Sistemlere ilişkin hastalıkların klinik tablosu, etyoloji, patogenezi hakkında bilgi edinmeleri, hastalıkları tanıyabilmeleri gelişebilecek sorunları bilmeleri, hastalıkların önlenmesi ve izleme ilişkin bilgi edinmelerini sağlayan bir derstir. Uygulamasında vaka sunumu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 2 10
11 Soru-Yanıt 1 6 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 12 72
21 Rapor Sunma 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI.ppt
2 Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI.ppt
3 Hematolojik Sistem Hastalıkları KAN HASTALIKLARI.ppt
4 Hematolojik Sistem Hastalıkları KAN HASTALIKLARI.ppt
5 Üriner Sistem Hastalıkları ÜRİNER SİSTEM HAST..ppt
6 Üriner Sistem Hastalıkları ÜRİNER SİSTEM HAST..ppt
7 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları KAS-İSKELET SİSTEMİ HAST.LARII.ppt
8 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları KAS-İSKELET SİSTEMİ HAST.LARII.ppt
9 ARASINAV HAFTASI
10 Kulak-Burun-Boğaza İlişkin Hastalıklar KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.ppt
11 Göz Hastalıkları GÖZ HASTALIKLARI.ppt
12 VAKA SUNUMLARI ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 1.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 2.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 3.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 4.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 5.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 6.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 7.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 8.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 9.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 10.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 11.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 12.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 13.enc
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 14.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 15.pdf
13 VAKA SUNUMLARI ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 16.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 17.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 18.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 19.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 20.pdf
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 21.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 22.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 23.ppt
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 24.pdf
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 25.pdf
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 26.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 27.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 28.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 29.pptx
14 VAKA SUNUMLARI ÖĞRENCİ VAKA SUNUNMU 30.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 31.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 32.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 33.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 34.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 35.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 36.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 37.pdf
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 38.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 39.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 40.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 41.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 42.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 43.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 44.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 45.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 46.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 47.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 48.ppt
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 49.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 50.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 51.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 52.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 53.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 54.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 55.pptx
ÖĞRENCİ VAKA SUNUMU 56.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282995 Öğrenciler sistemlere ilişkin hastalıkların neler olduğunu, tanımlarını bilir.
2 1282996 Hastalıkların etiyolojik faktörlerini bilir.
3 1282997 Hastalıklarda oluşan klinik tabloyu ve sözkonusu hastalığın belirti ve bulgularını bilir.
4 1282998 Hastalığın tedavisini bilir.
5 1282999 Hastalığa ilişkin gelişebilecek komplikasyonları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 2 1
2 3 4 3 4 3 2 1
3 3 4 3 4 3 2 1
4 3 4 2 4 3 2 1
5 3 4 2 4 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek