Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS215 Mesleki Uygulamalar 927001 2 3 9

Dersin Amacı

Öğrencilerin Ameliyathaneye ilişkin öğrendiği teorik bilgileri sahada pratik olarak kullanabilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Sezgin BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu veya özel kuruluşlardaki Ameliyathane birimlerinde teoride gördükleri bilgileri uygulamaya aktarma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 70 1
48 Sözlü Sınav 0 30 1
2 Final Sınavı 0 70 1
51 Sözlü Sınav 0 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 6 84
6 Uygulama/Pratik 14 6 84
14 Gözlem 12 2 24
17 Alan Çalışması 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 iş kıyafeti giyme ,maske, bone, eldiven kullanma
2 Steril çalışma koşulları
3 Güvenlik tedbirleri
4 Vital bulgular ve form doldurma
5 Pozisyonlar
6 İlaç hazırlama ve uygulama
7 Venöz ,arteriyal, kapiller kan alma
8 İntravenöz sıvı infüzyonu ,kan ve kan ürünleri transfüzyonu
9 ARA SINAV
10 Nasogastrik Sonda Uygulama ve Aspirasyon
11 Oksijen tedavisi
12 Anestezi ön hazırlık
13 Premedikasyon
14 Monitorizasyon
15 Anestezi cihazlarının hazırlığı
16 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284119 Her bir öğrenci ameliyathane kurallarını uygulayabılecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek