Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT107 Soyut Matematik I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin matematik argümanlarının mantık anlamında geliştirilmesi ve temel soyut matematik görüşünün kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah DERTLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özer, O.,Çoker, D., Taş, K., Soyut Matematik, Bilim Yayınları, Ankara,1999 2. Çallıalp, F., Örneklerle Soyut Matematik,İstanbul,1995 3. Alpay Ş., Karakaş H.İ.,Soyut Matematik,Ankara, METU,1979 4. Arıkan A., Halıcıoğlu S., Soyut Matematik, Ankara, Palme Yayıncılık, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Önermeler, Kümeler Teorisi, Kartezyen çarpım, Bağıntılar, Fonksiyonlar, Sıralama Bağıntısı, Kısmi Sıralı ve Tam Sıralı Bağıntılar ve İyi Sıralı Bağıntılar, Kafes

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Önermeler Cebiri Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders1-sayfalar-2-16.pdf
2 Matematiksel İspatlar Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders2-sayfalar-2-18.pdf
3 Niceleyiciler Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders2-sayfalar-2-18.pdf
4 Küme Kavramı ve Kümeler Cebiri Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders3-sayfalar-2-14.pdf
5 Küme Aileleri Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders4-sayfalar-2-10.pdf
6 Çarpım Kümeleri Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders4-sayfalar-2-10.pdf
7 Bağıntılar Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders5-sayfalar-2-14.pdf
8 İkili İşlem ve Özellikleri Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders9-sayfalar-2-19.pdf
9 Ara sınav
10 Fonksiyonlar Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders7-sayfalar-2-14.pdf
mat107_ders8-sayfalar-2-13.pdf
11 Sıralama Bağıntıları Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders6-sayfalar-2-12.pdf
12 Kısmen ve Tam Sıralı Kümeler Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders6-sayfalar-2-12.pdf
13 Sırakorur Fonksiyonlar ve Sırasal Eşyapı Fonksiyonları Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders8-sayfalar-2-13.pdf
14 Kafes ve Boole Cebiri Konu ile ilgili problem çözümü mat107_ders9-sayfalar-2-19.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486958 Matematiksel ispat yöntemlerini anlar ve uygular.
2 1486959 Küme konusunu kavrar ve farklı küme yapılarını ilişkilendirir.
3 1486960 Mantık ilkelerini ispatlarda kullanabilir.
4 1486961 Bağıntı nedir anlar ve bağıntının özelliklerini öğrenir.
5 1486962 Fonksiyon kavramını ve fonksiyon çeşitlerini öğrenir.
6 1486963 Sırakorur Fonksiyonlar ve Sırasal Eşyapı Fonksiyonlarını anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 1 1
2 5 5 4 3 1 1
3 5 5 4 3 1 1
4 5 5 4 3 1 1
5 5 5 4 3 1 1
6 5 5 4 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek