Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 1 1

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere Akdeniz ve çevresinde eskiçağda ortaya çıkan uygarlıklar hakkında bilgi vermektir. Eskiçağ Akdeniz uygarlıklarının siyasi, sosyal ve ekonomik yapıları ve eskiçağ dünyası içinde taşıdıkları önemi bilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mısır, Yunan ve Roma; Antik Akdeniz Uygarlıkları, Charles FREEMANDost Yayınevi, Ankara, 2005 Antik Dünya, İlk Kayıtlardan Roma’nın Dağılmasına, Susan Wise BAUER Alfa Yayınevi, İstanbul, 2013 Bellek ve Akdeniz, Tarih Öncesi ve Antikçağ, Fernand BRAUDEL Metis Yayınları, İstanbul, 2016

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, neolotik dönemden başlayarak Roma’nın Akdeniz’deki siyasi birliğin dağılmasına kadar Akdeniz çevresinde kurulan devletler ve bu devletlerin birbirleriyle olan münasebetlerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 0 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eskiçağ tarihi kavramı, eskiçağ tarihi coğrafyası, eskiçağ tarihi kaynakları, Akdeniz’in prehistoryası
2 Mısır tarihi
3 Mısır uygarlığı
4 Eskiçağ’da Suriye-Filistin Bölgesi
5 Anadolu uygarlıkları
6 Pers tarihi ve uygarlığı
7 Eskiçağ’da Ege dünyası
8 Yunan tarihi
9 Ara Sınav
10 Yunan uygarlığı
11 Helenizm tarihi
12 Helenizm tarihi
13 Roma tarihi
14 Roma medeniyeti

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487009 Uygarlık kavramını ve eskiçağ uygarlıklarını kavrar.
2 1487010 Akdeniz çevresinde kurulmuş devletler hakkında bilgi sahibi olur.
3 1487011 Eskiçağ uygarlıkları ve günümüz uygarlığı arasındaki bağlantıyı kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 5 5 4
3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek