Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 1 1

Dersin Amacı

Pazarlama kavramları, ilkeleri ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bahar TÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pazarlama-Kavramlar-İlkeler-Kararlar Zeliha Eser Sezer Korkmaz-Sevgi Ayşe Öztürk; Siyasal Kitapevi. Pazarlama İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar Cemal Yükselen Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlamanın tanımı, ilişkili kavramlar, güncel pazarlama kavramları, stratejik pazarlama, pazarlama karması elemanları, pazarlama da sosyal sorumluluk ve etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 0 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama Kavramı ve Tanımları 1. pazarlama kavramı ve tanımları.pdf
2 Pazarlama Anlayışındaki Değişmeler 2. pazarlama anlayışındaki değişmeler.pdf
3 Stratejik Planlama 3. stratejik planlama.pdf
4 Büyüme Stratejileri 4. büyüme stratejilerii.pdf
5 Pazarlama Planı 5. pazarlama planıı.pdf
6 Rekabetçi Pazarlama Stratejileri 6. rekabetçi pazarlama stratejileri.pdf
7 Pazarlama Çevresi 7. pazarlama çevresi.pdf
8 Tüketici Davranışları 8. tüketici davranışları.pdf
9 Tüketici Davranışlarında Sosyal ve Psikolojik Faktörler 9. sosyal ve psikolojik faktörler.pdf
10 Tüketici Satın Alma Karar Süreci 10. tüketici satın alma karar süreci.pdf
11 Pazar Bölümleme 11. pazar bölümleme.pdf
12 Pazar Hedefleme 12. pazar hedefleme.pdf
13 Farklılaştırma ve Konumlandırma 13. farklılastırma ve konumlandırma.pdf
14 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar 14. pazarlamada yeni yaklaşımlar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487017 Pazarlama kavramlarına hakim olur
2 1487018 Güncel pazarlama yaklaşımlarını bilir
3 1487019 İşletmeler için pazarlama stratejileri geliştirir
4 1487020 İşletmeler için pazarlama stratejilerini uygulama yeteneği kazanır
5 1487021 Pazarlama faaliyetlerinin kontrol ve denetimi hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 1
2 5 5 5 1
3 5 5 5 1
4 5 5 5 1
5 5 5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek