Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 1 1

Dersin Amacı

Öğrencinin kendini tanıyarak, arkadaşları ve danışanları ile olumlu iletişim kurması ve oluşabilecek iletişim problemlerini çözme becerisini kazanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aynur ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Baltaş, A.; Baltaş, Z. (2015). Beden Dili. Remzi Kitabevi. 2)Cüceloğlu, D. (2004). İnsan Ve Davranışı. (7. Baskı). İstanbul: Remzi. 3)Gürüz, D. Ve Temel Eğinli, A. (2011). Kişilerarası İletişim, Bilgiler, Etkiler, Engeller. (2. Baskı). 4)Dökmen, Ü. (1997). İletişim Çatışmaları Ve Empati. İstanbul: Sistemankara: Nobel. 5)Navarro, J. (2007). Beden Dili.Alfa Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kendini tanıma, İletişim nedir? Beden Dili Nedir? Sözlü ve Sözsüz İletişim, Dinleme, Empati, Limbik sistem, Yüz ve Göz ifadeleri, Jestler, beden duruşu, kişilerarası mesafe, Renkler, Diksiyon,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 0 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 Kendini Tanıma
3 İletişim Nedir?
4 Sözlü ve Sözsüz iletişim
5 Beden Dili
6 Limbik Sistem
7 Yüz ve Göz İfadeleri
8 Beden Duruşu
9 VİZE SINAVI
10 Kişilerarası Mesafe
11 Jestler
12 Renkler
13 Diksiyon
14 Dinleme ve Empati

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292399 İnsan davranışlarının özelliklerini kavrar
2 1292400 Kişiler arası iletişime yönelik bilgi ve becerileri kavrar
3 1292401 Bilgi ve becerilerini klinik uygulamalarda ve sosyal ilişkilerinde kullanma becerisi kazanır
4 1292402 Kendini tanıma becerisine yönelik yöntemleri öğrenir
5 1292403 Bireyin çevresiyle iletişimini etkileyen faktörleri farketmesini sağlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63630 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 63631 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 63632 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 63633 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 63634 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 69759 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 69760 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 63635 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 5 1 1 4 1
2 1 1 2 5 1 1 4 1
3 1 1 2 5 1 1 4 1
4 1 1 2 5 1 1 4 1
5 1 1 2 5 1 1 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek