Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kültür ve kültürel miras kavramı; ulusal ve küresel kültürel miras olarak değerlendirilen eserlerin çeşitleri ve kültürel miras düşüncesinin gelişimi ve kültürel miras eserlerinin korunması konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barbara T. Hoffman, Art and cultural heritage: law, policy, and practice Press, 2006 Dallen J. Timothy and Gyan P. Nyaupane, Cultural heritage and tourism in the developing world : a regional perspective, Taylor & Francis, 2009. Peter Probst, "Osogbo and the Art of Heritage: Monuments, Deities, and Money", Indiana University Press, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste, kültür ve kültürel miras kavramının tanımı yapılacak ve dünyada ve ülkemizde kültürel miras anlayışının gelişimi işlenecektir. Ayrıca dünyada ve ülkemizde kültürel mirasla ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte temel sözleşme ve düzenlemeler konu edinilecektir. Kültürel miras eserlerinin Anadolu ve Dünyadaki örnekleri incelenecek; bu örnekler üzerinden korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında izlenmesi gereken metotlar tespit edilmeye çalışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 0 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür ve kültürel miras kavramı
2 Kültürel mirasın çeşitleri
3 Somut kültürel miras ve Somut olmayan kültürel miras
4 Sualtı kültürel miras ve doğal miras
5 Ülkemizdeki kültürel miras eserleri
6 Kültürel miras anlayışının küresel çaptaki gelişimi
7 Kültürel miras anlayışının ulusal çaptaki gelişimi
8 Kültürel miras konusundaki uluslararası kurumlar, Kültürel mirasla ilgili uluslararası temel sözleşmeler ve düzenlemeler
9 Ara Sınav
10 Ülkemizde kültürel miras anlayışının gelişimi
11 Ülkemizde kültürel mirasın korunmasından sorumlu kurumlar
12 Ülkemizde kültürel mirasın korunmasındaki sorunlar
13 Dünya miras listesi ölçütleri ve değerlendirme kriterleri
14 Ülkemizdeki Dünya Kültür Mirası Listesi’nde Yer Alan Eserler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486999 Kültür ve kültürel miras kavramını açıklar
2 1487000 Anadolu ve dünyada kültürel mirasın gelişimini ortaya koyar
3 1487001 Kültürel mirası korunma yöntemlerinin uluslararası düzenlemeler çerçevesinde aktarır.
4 1487002 Kültürel miras konusunda ulusal ve uluslararası sorumlu kurumların kanun ve yönetmelikleri konusunda bilgiler sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 5
2 3 5 5 5
3 3 5 5 5
4 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek