Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Öğrencilere işyerinde çalışanların duygu, düşünce, tutum ve davranışlarının bilimsel ve sistematik olarak incelenmesine yönelik bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çimen Mesut, Deniz Serkan (Ed.). (2017). Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul. Eren E., (2010).Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 12. Baskı, Beta Yayım ve Dağıtım. İstanbul. Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış. Nobel Yayın Dağıtım. Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği. Beta Yayıncılık. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgütsel davranış, kurumun (örgütün) verimliliğini geliştirmek üzere bireylerin, grupların ve yapıların örgüt içerisindeki davranışlara olan etkisini araştıran bir daldır. Örgütsel davranış; insanların bir kuruluş içerisinde çalışanların ne yaptıklarını ve çalışan davranışlarının kuruluşun performansını nasıl etkilediğini açıklamaya çalışan bir alandır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 0 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgütsel davranışa giriş
2 Kişilik, gruplar, tutumlar, öğrenme
3 Örgüt kültürü
4 Örgüt iklimi
5 Örgütsel bağlılık
6 Örgütsel vatandaşlık
7 Örgütsel adalet
8 Duygusal zeka
9 Ara Sınav
10 Mobbing
11 Örgütsel sinizm
12 Örgütsel yabancılaşma
13 Tükenmişlik
14 Psikolojik Sözleşme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487037 Öğrenci, örgütsel davranış hakkında genel bilgi sahibi olur.
2 1487038 Öğrenci, örgüt kültürü ve iklimi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1487039 Öğrenci, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel adalet ve duygusal zeka hakkında bilgi sahibi olur.
4 1487040 Öğrenci, işyerinde mobbing, örgütsel sinizm, örgütsel yabancılaşma ve çalışan tükenmişliği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1487041 Öğrenci, kurum ve çalışan arasındaki psikolojik sözleşme hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4
2 5 5 5 4
3 5 5 5 4
4 5 5 5 4
5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek