Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT209 Mesleki Yabancı Dil I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere mesleki anlamda yabancı dil bilgisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ergin BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Her türlü İngilizce matematik metinleri

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matematik kavramlarının yabancı dil karşılıkları, matematiksel tanım ve teoremlerin yabancı dilde düzgün bir şekilde ifade edilmesi, paragraf çevirisi, yazışma örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Mat 209 ders 1.pdf
2 İngilizce matematik terimleri Mat 209 ders 2.pdf
3 İngilizce matematik terimleri Mat 209 ders 3.pdf
4 İngilizce matematik terimleri Mat 209 ders 4.pdf
5 İngilizce teoremler ve ispatlar Mat 209 ders 5.pdf
6 Paragraf çevirisi Mat 209 ders 6.pdf
7 Paragraf çevirisi Mat 209 ders 7.pdf
8 Paragraf çevirisi Mat 209 ders 8.pdf
9 Arasınav
10 Paragraf çevirisi Mat 209 ders 10.pdf
11 Paragraf çevirisi Mat 209 ders 11.pdf
12 Paragraf çevirisi Mat 209 ders 12.pdf
13 Paragraf çevirisi Mat 2019 ders 13.pdf
14 Paragraf çevirisi Mat 2019 ders 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487052 İngilizce matematiksel kavramları anlar.
2 1487053 Matematiksel kavramları İngilizce olarak tanımlar.
3 1487054 İngilizce matematik makalesi okur, anlar.
4 1487055 İngilizce matematik metinlerini Türkçeye çevirir.
5 1487056 İngilizce akademik yazışma yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 4 3 4 1 3
2 2 2 2 4 3 4 1 3
3 2 2 2 4 3 4 1 3
4 2 2 2 4 3 4 1 3
5 2 2 2 4 3 4 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek