Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT315 Cebir I 927001 3 5 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, cebirsel yapıları, özellikle grup kavramını detaylı inceleyerek, grup çeşitlerini ve özelliklerini tanımak, gruplar arasındaki dönüşümleri kullanabilmek, bölüm grubu kavramını ve özelliklerini anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şenol EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Çallıalp,Fethi;Örneklerle Soyut Cebir,Birsen yayınevi [2] Fundamentals of Abstract Algebra, D. S. Malik, John. M. Mordeson, M.K. Sen [3] Soyut Cebir, Dursun Taşcı [4] Cebir, Ali Osman Asar, Ahmet Arıkan, Aynur Arıkan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grup, Altgrup, Permütasyon Grupları, Devirli Gruplar, Homomorfizmalar, Kalan sınıfı, Lagrange Teoremi, Normal Altgruplar, Bölüm Grupları, İzomorfizma Teoremleri ve Sylow teoremleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 6 78
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 3 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1265446 Tamsayılarda bölünebilme, asal sayı kavramlarını bilir ve bunlarla ilgili problem çözer.
2 1265447 Cebirsel yapıların içindeki grup kavramını bilir, verilen ikili işlemin hangi şartlarda grup olduğunu araştırır.
3 1265448 Altgrup kavramını bilir, bununla ilgili problem çözer.
4 1265449 Simetrik grup kavramını tanır hangi grupların bu özelliğe sahip olduğunu bilir.
5 1265450 Devirli grup kavramını bilir.
6 1265498 Gruplar arasındaki dönüşüm kavramını bilir. Dönüşümler altında nelerin korunduğunu görür.
7 1265506 Normal alt grubunu tanır, kalan sınıfı kavramını bilir, bunun sonucunda bölüm grubunun nasıl oluşturulacağını öğrenir.
8 1265512 İzomorfizma teoremleri ile gruplar arasındaki hangi özelliklerin korunduğunu, ayrıca izomorfizma teoremlerinin gruplar teorisine kattığı yenilikleri kullanmayı bilir.
9 1265513 Sonlu gruplarda Sylow teoremleri anlayıp,basit gruplarla ilgili problem çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63630 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 63631 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 63632 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 63633 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 63634 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 69759 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 69760 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 63635 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 4 1 2 3
2 5 5 3 4 1 2 3
3 5 5 3 4 1 2 3
4 5 5 3 4 1 2 3
5 5 5 3 4 1 2 3
6 5 5 3 4 1 2 3
7 5 5 3 4 1 2 3
8 5 5 3 4 1 2 3
9 5 5 3 4 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek