Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT415 Geometrik Tasarım I 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere eğri tanımı ve eğriler teorisindeki temel kavramları vererek bu kavramların bilgisayar algoritmalarını yazmalarını sağlamaktır. Eğrilerin karakteristik özelliklerinden, tanjant uzayı, vektör alanı, türev dönüşümü, yöne göre türev, frenet çatısı ve eğrilikleri, oskülatör, rektifiyan ve normal düzlemler, oskülatör (çember, küre) ve özel eğriler incelenerek eğrinin geometrik özelliklerini kavratmaktır. Günlük hayatta yer alan geometrik şekillerin diferensiyel özelliklerinden bahsedilerek, öğrencilerin analitik düşünce tarzı geliştirebilmelerini sağlamaktır. Helis, involüt-evolüt, Bertrand çifti, Monge eğrisi, küresel eğriler gibi özel eğriler hakkında öğrencilerin neden - niçin ilişkilerini kurmalarını sağlamaktır. Anlatılan konuların bilgisayar uygulamalarını yaparak, programlama becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ergin BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Yamagachi, F., “Curves and Surfaces in Computer Aided Geometrik Design”, 1989 2) Farin, G., “Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, A Practical Guide”, Academic Pres Inc., 1990

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öklid uzayı, diferansiyellenebilirlik, diferansiyellenebilir fonksiyonlara örnekler. Tanjant Uzayı, vektör alanı, türev dönüşümleri, eğrilerin incelenmesi, Frenet türev formülleri, eğri çeşitleri, çeşitli eğri doğru ve noktalar ile resim yapma teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğri ve yüzeylerin matematiksel gösteriminin önemi
2 Eğri ve yüzeylerin temel özellikleri
3 Lagrange interpolasyon metodu
4 Lagrange interpolasyon metodu
5 Lagrange interpolasyon metodu
6 Coons yüzeyleri
7 Coons yüzeyleri
8 Coons yüzeyleri
9 Arasınav
10 Spline fonksiyonları
11 Spline fonksiyonları
12 Spline eğrileri
13 Spline eğrileri
14 Spline eğrileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487629 Uzayda çeşitli çatıları tanımlayabilir ve aralarındaki farkları ifade eder.
2 1487630 Tanjant uzayı ve vektörünü tanımlayarak, yöne göre türevi alabilir ve bunları hesaplatan bilgisayar algoritmaları yazar.
3 1487631 Türev dönüşümünü tanımlar, uygulama ve algoritmasını yazar.
4 1487632 Uzayda eğrinin tanımını ifade edebilir ve şeklini çizer.
5 1487633 Eğrilerin teğet, normal ve binormal vektör alanlarını hesaplayarak Frenet-Serret çatısını oluşturabilir ve görüntüler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 4 3 2 3 4
2 2 1 2 4 3 2 3 4
3 2 1 2 4 3 2 3 4
4 2 1 2 4 3 2 3 4
5 2 1 2 4 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek