Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT417 C İle Programlama 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere C programlama dilini anlatmaktır. Bu derste öğrenci C programlama dili komutlarını ve program yazmayı öğrenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Muhammet KARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

McKay, Pat.,” The Professional Programmers Guide to C”, (1999) C++ Programlama Dili /Prof. Dr. Mustafa DİKİCİ / Seçkin Yayınevi İleri Programlama Uygulamaları/Fahri Vatansever/Seçkin yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

C programlama dilinin yapısı. Editörün kullanımı. Veri tipleri ve Bellekte gösterimi. Kullanıcı tanımlı fonksiyonların Oluşturulması ve Fonksiyonlara parametre aktarımı. Dinamik diziler ve Belleğin dinamik olarak Kullanılması. Katarlar ve Katar Fonksiyonları. Katarlar üzerinde ve Bellek Alanında İşlem Yapan Fonksiyonlar.Pointerler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dile ait alfabe, değişkenler, değişken tipleri, aritmetiksel ve matematiksel işlemciler. Program yapısı ve include önişlemcisi
2 Fonksiyonların Genel Yapısı. Kontrol Karakterleri. Giriş/Çıkış Deyimleri. Örnekler.
3 İf ve if-else Deyimleri. İç içe if deyimleri, switch deyimi. Örnekler.
4 Döngü deyimleri. For döngü deyimi ve özellikleri. While Döngü deyimi.
5 Do-while döngü deyimi. İşaretçiler
6 Fonksiyonlara Parametre Aktarımı: Değer ile çağırma yöntemi.
7 Fonksiyonlara Parametre Aktarımı: Değer ile çağırma yöntemi.
8 Main fonksiyonuna Parametre Aktarımı. Rekürsif Fonksiyonlar
9 Arasınav
10 Başlık Dosyaları. Başlık Dosyalarının kullanıcı tarafından oluşturulması. Makro fonksiyon. Kütüphane Fonksiyonları.
11 Aynı fonksiyona Farklı Sayıda Parametre Aktarımı. Diziler. İşaretçi değişken Aritmetiği. Diziler başlangıç değer verilmesi.
12 Dizilerin statik ve dinamik kullanımı.
13 Matrisler. Matris elemanlarının fonksiyona Aktarılması.
14 Örnekler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487663 C dilinde güncel problemlere ait program yazar.
2 1487664 Güncel bir problem için C dilinde yazılmış programları kullanır.
3 1487665 C dilinin diğer dillere göre üstünlüklerini listeler.
4 1487666 C dilinde yazılım geliştirirken işaretçi kavramını etkin bir şekilde kullanır.
5 1487667 C dilinde yazılım geliştirirken fonksiyon kavramlarını etkin bir şekilde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 4 4 2 1 1
2 2 1 2 4 4 2 1 1
3 2 1 2 4 4 2 1 1
4 2 1 2 4 4 2 1 1
5 2 1 2 4 4 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek