Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT419 Matlab 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı MATLAB ile temel uygulama geliştirme yetenekleri kazandırmaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler çeşitli multimedya içerikleri sunabilen, kullanıcı girdilerini çeşitli cihazlar aracılığıyla toplayabilen ve deneysel verileri analiz edebilen programlar geliştirebileceklerdir. Bu yetenekler ile öğrenciler çeşitli interaktif uygulamaları hayata geçirebileceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat Suat ERTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MATLAB İLE PROGRAMLAMA, Deniz Dal, ekin yayın evi, 2015 MATLAB Primer, The MathWorks, Inc., 2015, https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf Mühendislik ve Fen Uygulamalarında MATLAB ile Nümerik Analiz, Selahattin Gültekin, Papatya yayı evi, 2012 MATLAB Programming Fundamentals, The MathWorks, Inc., 2015, https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/matlab_prog.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar programlama temelleri, Matlab programlama ortamının temelleri, verileri idare etmek ve görselleştirmek, programlama parçaları, veri yapıları, basit girdi ve çıktı, multimedya içeriği kullanma, zamanlama ve kayıt, geliştirme ve hata ayıklama teknikleri, fonksiyonlar ve modüler programlama, kayıtları okuma ve işleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
21 Rapor Sunma 2 7 14
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar programlama temelleri ve bilgisayarla proplem çözümünün aşamaları
2 Matlab programlama ortamının temelleri, algoritma geliştirmede ve programlamada kullanılan bazı temel kavramlar ve algoritma akış diyagramı ile ilgili örnekler
3 Verileri tanımak, idare etmek ve görselleştirmek
4 Programlama parçaları ve MATLAB’da programlama
5 MATLAB’da m dosyaları ve bu m dosyaları ile ilgili uygulamalar
6 MATLAB’da kullanılan ilişkisel, mantıksal operatörler
7 MATLAB’da kullanılan şartlı deyimler
8 PRogramlamayı kolaylaştıran kullanıma hazır bazı MATLAB fonksiyonları
9 Arasınav
10 Döngüler
11 Geliştirme ve hata ayıklama teknikleri
12 Fonksiyonlar ve modüler programlama
13 Fonksiyon m dosyaları ile programlama
14 Programlama uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487696 Temel bilgisayar programlama kavramlarını tasvir eder,
2 1487697 Bilgisayar programlarının çalışma zamanındaki davranışını çözümler,
3 1487698 Planlanmış bir interaktif deneyimi bilgisayar programlarının çalışma prensiplerine ve gereksinimlerine uygun bir şekilde tasarlar
4 1487699 İnteraktif deneyimleri uygulamaya geçiren bilgisayar programları geliştirir. Çalışma zamanı kayıtlarını analiz edecek bilgisayar programları geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 3 2 4
2 5 4 5 5 5 3 2 4
3 5 4 5 5 5 3 2 4
4 5 4 5 5 5 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek