Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE223 Çocukta Oyun Gelişimi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye eğitimde oyun etkinliğini uygulamak yeterliliği kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Metin KADİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güneş, H (2003). Çocuk Oyunları, Anı Yayıncılık, Ankara Poyraz, H. (2003). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak, Anı Yayıncılık, Ankara Seyrek, H. Sun, M. (1991). Okul Öncesi Eğitimde Oyun, Mey Yayınları, İzmir Özdoğan, B., (1997). Çocuk ve Oyun, Erten Basım, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin sonunda öğrenciler, oyun teorilerini, oyunun çocuğun büyümesi ve gelişimi üzerinde oynadığı rolleri, oyunun çocuğun tüm gelişim alanlarını hangi yönlerden desteklediğini, değişik oyun materyallerini, sosyal ve bilişsel oyunların özellikleri, çocuklara uygun oyunları planlamalarını ve uygulamalarını, çocukların oyunlarını gözlemleyerek gelişimlerini takip etmelerini, çocukların ihtiyaçlarına uygun çevreler düzenlemelerini ve oyun materyallerini değerlendirmeleri ve eğitimcilerin çocukların oyunları üzerinde oynamış oldukları rolleri öğreneceklerdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
38 Rapor Hazırlama 5 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
10 Tartışma 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oyunun tanımı 1.Hafta-Oyunun Tanımı.pdf
2 Oyunun özellikleri 2.Hafta-Oyunun Özellikleri.pdf
3 Oyunun tarihçesi 3.Hafta-Oyunun Tarihçesi.pdf
4 Oyun kuramları 4.Hafta-Oyun Kuramları.pdf
5 Oyun evreleri 5.Hafta-Oyun Evreleri.pdf
6 Oyun çeşitleri ve özellikleri 6.Hafta-Oyun Çeşitleri.pdf
7 Oyunun eğitimdeki yeri ve önemi 7.Hafta-Oyunun Eğitimdeki Yeri Ve Önemi.pdf
8 Oyunun çocuğun gelişimine etkileri 8.Hafta-Oyunun Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri.pdf
9 ARASINAV
10 Oyun dağarcığı geliştirme 10.Hafta-Oyun Dağarcığı Geliştirme.pdf
11 Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun 11.Hafta-Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Oyun.pdf
12 Oyun öğretimi 12-13-14.Hafta-Oyun Öğretimi.pdf
13 Oyun öğretimi 12-13-14.Hafta-Oyun Öğretimi.pdf
14 Oyun öğretimi 12-13-14.Hafta-Oyun Öğretimi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1263714 Oyunun tanımı ve tarihçesini açıklar.
2 1263715 Oyunla ilgili kuramları tartışır.
3 1263716 Oyun öğretimi yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3
2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4
3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek