Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE127 Psikolojiye Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Oğrencilere temel psikoloji bilgilerini kazandırmak, insan davranışlarını anlama ve acıklamada bu bilgilerden nasıl yararlanılacağını kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğumdan Olume Psikolojik Surecler Psikoloji, Ed: Mehmet Yapıcı, Ankara: Eğiten Kitap, 2018. Psikolojiye Giriş, C.T. Morgan. (Yayın Sorumlusu: Sirel Karakaş), Ankara: Meteksan Matbaacılık, 2000. Genel Psikoloji, Feriha Baymur, Ankara: İnkılap Kitapevi, 1994. Psikolojiye Giriş, Kemal Sayar, İstanbul: DEM Yayınları, 2009. İnsan ve Davranışı, Doğan Cuceloğlu, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikoloji, oğrenme, bellek, gudulenme, zeka, algı tutum, kişilik ve savunma mekanizmaları ders kapsamında detaylı olarak incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 8 3 24
21 Rapor Sunma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PDR'nin Tanımı, İlkeleri, Kuramsal Temelleri 1.HAFTA.pptx
2 Psikolojinin Tarihcesi ve Alt Dalları 2.HAFTA.pptx
3 Psikolojide Araştırma ve İnceleme Yontemleri 3.HAFTA.pptx
4 Davranış ve Davranışın Doğası 4. HAFTA.pptx
5 Savunma Mekanizmaları 5. HAFTA.pptx
6 Duyum ve Algısal Surecler 6. HAFTA.pptx
7 Oğrenmenin Doğası ve Gelisimi 7. HAFTA.pptx
8 Oğrenmenin Doğası ve Gelisimi 8. HAFTA.pptx
9 ARASINAV
10 Zeka ve İnsan 10. HAFTA.pptx
11 Zekayı Etkileyen Faktorler 11. HAFTA.pptx
12 Kişilik kuramları-Psikoseksuel Gelişim Kuramı 12. HAFTA.pptx
13 Kişilik kuramları-Psikososyal Gelişim Kuramı 13. HAFTA.pptx
14 Kişilik kuramları-Yeni Freudcular 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486064 Psikolojik testler ve zeka konusu hakkında bilgi sahibi olur.
2 1486065 Öğrenme ve kişilik kuramları hakkında bilgi sahibi olur.
3 1486066 Psikolojinin alt alanları ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur.
4 1486067 Davranış bozuklukları ve savunma mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
3 3 4 5 4 5 4 3 3 4 5 3 5
4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek