Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE129 Sınıf Yönetimi 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Etkili bir sınıf yönetimi becerisine sahip olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, Ed. Celal Gülşen, Ankara: Anı Yayıncılık, 2010. Sınıf Yönetimi, Ed. M.Çağatay Özdemir, Ankara: Pegem Yayıncılık, 2011. Çağdaş Sınıf Yönetimi, Ayşen Bakioğlu, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Sınıf yönetiminin özellikleri, Ders dönemi öncesi sınıf hazırlıkları, Zaman yönetimi, Sınıfın ilişki düzeni, Sınıfın öğretim ortamı, İstenmeyen davranışların önlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıf yönetiminin tanımı 1. ünite SINIF YÖNETİMİ NEDİR.pptx
2 Sınıf yönetiminde fiziksel ortamın düzenlenmesi. 2 ünite SINIF YÖNETİMİNDE FİZİKSEL ORTAMIN DÜZENLENMESİ.pptx
3 Sınıf yönetimi modelleri ve yaklaşımları 3.ünite SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ VE YAKLAŞIMLARI.pptx
4 Sınıf yönetim modellerinde süreç ve değişimler. 4. ünite MODELLERİNDE SÜREÇ ve DEĞİŞİMLER.pptx
5 Okul öncesi eğitim programının sınıf yönetimine etkisi 5. ünite OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİ.pptx
6 Sınıf yönetiminde öğretim etkinliklerinin planlanması ve uygulanması. 6 ünite SINIF YÖNETİMİNDE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI.pptx
7 Okul öncesi eğitim ortamlarında ilişkiler; öğretmenler ve akranlar
8 Sınıf yönetiminin davranış yönetimi boyutu; davranış ve davranış yönetimi 8. ünite Sınıf Yönetiminin Davranış Yönetimi.pptx
9 ARASINAV
10 İstenmeyen davranışlar, nedenleri ve yönetimi 9 ünite İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR, NEDENLERİ VE YÖNETİMİ.pptx
11 Okul öncesi eğitimde aile katılımının sınıf yönetimine etkisi 10 ünite AİLE KATILIMININ SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİ.pptx
12 Sınıf yönetiminde özel gereksinimli çocuklar 11. ünite SINIF YÖNETİMİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR.pptx
13 Zaman yönetimi ve okul öncesi sınıflarında zamanın etkili kullanılması 12. ünite ZAMAN YÖNETİMİ VE OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDA ZAMANIN ETKİLİ KULLANILMASI.pptx
14 Sınıf yönetimi ve teknoloji 13. ünite SINIF YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264548 Sınıf yönetiminin fiziksel düzenlemelerine ilişkin etkenleri bilir.
2 1264549 Plan ve programı etkili uygular.
3 1264550 Sınıfta zamanı uygun kullanır.
4 1264551 Sınıf davranış düzenlemelerini tartışır.
5 1296394 Sınıf yönetiminde teknolojiyi nasıl kullanacağı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4
2 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4
3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5
4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 5 4
5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek