Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE129 Sınıf Yönetimi 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Etkili bir sınıf yönetimi becerisine sahip olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, Ed. Celal Gülşen, Ankara: Anı Yayıncılık, 2010. Sınıf Yönetimi, Ed. M.Çağatay Özdemir, Ankara: Pegem Yayıncılık, 2011. Çağdaş Sınıf Yönetimi, Ayşen Bakioğlu, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Sınıf yönetiminin özellikleri, Ders dönemi öncesi sınıf hazırlıkları, Zaman yönetimi, Sınıfın ilişki düzeni, Sınıfın öğretim ortamı, İstenmeyen davranışların önlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıf yönetiminin tanımı SINIF YÖNETİMİ NEDİR.pptx
sınıf Yönetimi Nedir.mp4
2 Sınıf yönetiminde fiziksel ortamın düzenlenmesi. Sınıf Yönetiminde Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi.mp4
SINIF YÖNETİMİNDE FİZİKSEL ORTAMIN DÜZENLENMESİ.pptx
3 Sınıf yönetimi modelleri (Önlemsel Model) SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ (Önlemsel Modeller).pptx
Sınıf Yönetimi (Önlemsel Model).mp4
4 Sınıf yönetim modelleri (Tepkisel Model) SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ (Tepkisel Model).pptx
Sınıf Yönetimi (Tepkisel Model Davranışçı, Ekolojik, Gelişimsel Yaklaşım).mp4
5 Okul öncesi eğitim programının sınıf yönetimine etkisi OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİ.pptx
Sınıf Yönetimi (Okul Eğitim Programının Sınıf Yönetimine Etkisi).mp4
6 Sınıf yönetiminde öğretim etkinliklerinin planlanması ve uygulanması. Sınıf Yönetiminde Öğretim Etkinliklerin Planlaması ve Uyglanması.mp4
SINIF YÖNETİMİNDE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI.pptx
7 Okul öncesi eğitim ortamlarında ilişkiler; öğretmenler ve akranlar Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin sınıf yönetimine etkisi.mp4
OKULÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA İLİŞKİLER ÖĞRETMENLER VE AKRANLAR.pptx
8 Sınıf yönetiminin davranış yönetimi boyutu; davranış ve davranış yönetimi Sınıf Yönetiminde Davranış Yönetimi.mp4
SINIF YÖNETİMİNDE DAVRANIŞ YÖNETİMİ.pptx
9 ARASINAV
10 İstenmeyen davranışlar, nedenleri ve yönetimi İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR, NEDENLERİ VE YÖNETİMİ.pptx
11 İstenmeyen davranışlar, nedenleri ve yönetimi İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR, NEDENLERİ VE YÖNETİMİ.pptx
12 Okul öncesi eğitimde aile katılımının sınıf yönetimine etkisi AİLE KATILIMININ SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİ.pptx
13 Sınıf yönetiminde özel gereksinimli çocuklar SINIF YÖNETİMİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR.pptx
14 Zaman yönetimi ve okul öncesi sınıflarında zamanın etkili kullanılması ZAMAN YÖNETİMİ VE OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDA ZAMANIN ETKİLİ KULLANILMASI.pptx
15 Sınıf yönetimi ve teknoloji SINIF YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1582438 Sınıf yönetiminini sağlanmasında öğretmenler tarafından kullanılabilecek önlemsel ve tepkisel stratejileri bilir
2 1486542 Sınıf yönetiminin fiziksel düzenlemelerine ilişkin etkenleri bilir.
3 1486543 Plan ve programı etkili uygular.
4 1486544 Sınıfta zamanı uygun kullanır.
5 1486545 Sınıf davranış düzenlemelerini tartışır.
6 1514113 Sınıf yönetiminde teknolojiyi nasıl kullanacağı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5
2 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5
3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5
4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5
5 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 5 4 5
6 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek