Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE125 Çocuk Gelişimi-I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Okul öncesi eğitiminde çocuğun fiziksel, motor, bilişsel ve dil gelişimlerini izleyebilecek ve böylece öğrenmeyi destekleyebileceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Metin KADİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çocuk ve Ergen Gelişimi Prof. Dr. Bekir ONUR, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Prof. Dr. Pınar San Baysal Prof. Dr. İsmihan Artan Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Doç.Dr. M.Engin Deniz

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1-Erken Çocuklukta Fiziksel Gelişim 2-Erken Çocuklukta Psiko-Motor Gelişim 3- Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim 4-Erken Çocuklukta Dil Gelişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 3 39
14 Gözlem 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişimle ilgili temel kavramlar 1.Hafta.pdf
1.Gelişimle İlgili Temel Kavramlar.mp4
2 Gelişim ilkeleri 2.Hafta.pdf
2.Gelişimin İlkeleri.mp4
3 Gelişimi etkileyen faktörler 3.Hafta.pdf
3.Gelişimi Etkileyen Faktörler.mp4
4 Gelişim dönemleri ve Gelişim alanları 4.Hafta.pdf
4.Gelişim Dönemleri ve Gelişim Alanları.mp4
5 Fiziksel gelişim 5-6.Hafta.pdf
5.Fiziksel Gelişim-1.mp4
6 Fiziksel gelişim 6.Fiziksel Gelişim-2.mp4
5-6.Hafta.pdf
7 Psikomotor gelişim 7-8.Hafta.pdf
7.Psikomotor Gelişim-1.mp4
8 Psikomotor gelişim 7-8.Hafta.pdf
8.Psikomotor Gelişim-2.mp4
9 ARASINAV
10 Bilişsel gelişim 10-11-12.Hafta.pdf
Bilişsel Gelişim-1.mp4
11 Bilişsel gelişim 10-11-12.Hafta.pdf
Bilişsel Gelişim-2.mp4
12 Bilişsel gelişim 10-11-12.Hafta.pdf
13 Dil gelişimi 13-14-15.Hafta.pdf
14 Dil gelişimi 13-14-15.Hafta.pdf
15 Dil gelişimi 13-14-15.Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485725 Erken çocukluk döneminde çocukların fiziksel gelişim özelliklerini ifade eder.
2 1485726 Erken çocukluk döneminde çocukların psiko-motor gelişim özelliklerini ifade eder.
3 1485727 Erken çocukluk döneminde çocukların dil gelişim özelliklerini ifade eder.
4 1485728 Erken çocukluk döneminde çocukların bilişsel gelişim özelliklerini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 3 5
2 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 3 5
3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 3 5
4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek