Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE125 Çocuk Gelişimi-I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Okul öncesi eğitiminde çocuğun fiziksel, motor, bilişsel ve dil gelişimlerini izleyebilecek ve böylece öğrenmeyi destekleyebileceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Metin KADİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çocuk ve Ergen Gelişimi Prof. Dr. Bekir ONUR, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Prof. Dr. Pınar San Baysal Prof. Dr. İsmihan Artan Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Doç.Dr. M.Engin Deniz

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1-Erken Çocuklukta Fiziksel Gelişim 2-Erken Çocuklukta Psiko-Motor Gelişim 3- Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim 4-Erken Çocuklukta Dil Gelişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 3 39
14 Gözlem 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişimle ilgili temel kavramlar 1.Hafta.pdf
2 Gelişim ilkeleri 2.Hafta.pdf
3 Gelişimi etkileyen faktörler 3.Hafta.pdf
4 Gelişim dönemleri ve Gelişim alanları 4.Hafta.pdf
5 Fiziksel gelişim 5-6.Hafta.pdf
6 Fiziksel gelişim 5-6.Hafta.pdf
7 Psikomotor gelişim 7-8.Hafta.pdf
8 Psikomotor gelişim 7-8.Hafta.pdf
9 ARASINAV
10 Bilişsel gelişim 10-11-12.Hafta.pdf
11 Bilişsel gelişim 10-11-12.Hafta.pdf
12 Bilişsel gelişim 10-11-12.Hafta.pdf
13 Dil gelişimi 13-14.Hafta.pdf
14 Dil gelişimi 13-14.Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1263707 Erken çocukluk döneminde çocukların fiziksel gelişim özelliklerini ifade eder.
2 1263708 Erken çocukluk döneminde çocukların psiko-motor gelişim özelliklerini ifade eder.
3 1263709 Erken çocukluk döneminde çocukların dil gelişim özelliklerini ifade eder.
4 1263710 Erken çocukluk döneminde çocukların bilişsel gelişim özelliklerini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 5 3 3 5 4 5 5
2 5 4 5 3 3 5 3 3 5 4 5 5
3 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek