Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT113 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Tıbbi Biyoloji ve Genetik kavramlarının öğrenciye temel oluşturacak şekilde verilmesi ve mesleki düzeyde uygulama becerilerinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Nüket ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kara, N. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dersi sunum notları. Kasap M ve ark. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ders Kitabı. 2010. Nobel Kitabevi Adana. https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=45891 www.mustafaaltinisik.org.uk/89-1-13.pdf Prof. Dr. Fulya Tekşen, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ders Kitabı, Ankara 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği canlılığın temellerini, hücre ve bileşenlerini, nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonunu, replikasyon, transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarını, gen ekspresyonunun düzenlenmesini, hücre bölünme tiplerini (mitoz ve mayoz), Mendel’in kalıtım yasalarını, kalıtım kalıplarını, genetiğin esaslarını açıklamak ve gen değişiklikleri ve genetik hastalıklar hakkında genel bilgiler vermektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlıların ortak özellikleri ve çeşitlilik
2 Hücre nedir, hücre çeşitleri
3 Hücre zar yapısı ve hücre zarından madde taşınması
4 Hücrenin bileşenleri; organeller
5 Mitoz bölünme
6 Mayoz bölünme
7 DNA ve RNA'nın moleküler yapısı
8 DNA'nın replikasyonu
9 Ara sınav
10 Gen ekspirasyonu, RNA ve Protein sentezi
11 Kalıtımın ilkeleri
12 Mutasyon nedir, mutasyon çeşitleri, mutajenler DNA tamir mekanizmaları
13 Kalıtsal hastalıklar ve genetiği
14 Rekombinant DNA, prenatal tanı yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281883 Canlılığın temellerinin kavranması.
2 1281885 Canlıların yapısal ve işlevsel birimi olan hücrenin ve bileşenlerinin kavranması, prokaryot-ökaryot hücre tiplerinin öğrenilmesi.
3 1281884 Gen-protein ekspirasyonun öğrenilmesi.
4 1282122 Kalıtımın temellerinin ve DNA-gen-kromozom ilişkilerinin kavranması.
5 1282323 Genetik hastalıklar hakkında temel bilgilerin edinilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 1 2 5 5
2 2 5 5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 1 2 5 5
3 1 5 5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 1 2 5 5
4 1 5 5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5
5 1 5 3 1 5 5 1 1 5 5 5 4 1 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek