Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT117 Tıbbi Laboratuvar Organizasyonu 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Dersin amacı tıbbi laboratuvarları tanıma, içeriği ve işleyişi, iş akışı hakkında bilgi edinmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Nurhan ÇON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

52175,25-klinik-mikrobiyoloji-laboratuvari-kalite-yonetimi-rehberi-02012014pdf.pdf Sa__l__k%20Sekt__r__n__n__n%20T__bbi%20Laboratuvar%20Teknikerinden%20Beklentileri,[#63473]-53497.pdf suvam-lab-yonergesi.pdf Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 09.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28790 www.megep.meb.gov.tr/mte.../Biyokimya%20Laboratuvar%20Çalışmaları.pdf Biyolojik%20Örnek%20Alma%20ve%20Nakli-megep.pdf tıbbi%20lab%20org/Laboratuvar%20Iş%20Organizasyonu.pdf Mikrobiyoloji%20Laboratuvar%20Çalışmaları.pdf Klinik Laboratuvarda Temel Kavramlar, Ankara Üni. Dikimevi SHMYO Yy No:1,Uzm. Dr. A. AKBAY, Dr. Y. ÖZTAŞ Ankara Üni. Tıp Fak. Biyokimya Anabilim Dalı,Dr. G. BOZDAYI Gazi Üni. Tıp Fak. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara • 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi laboratuvar nedir, çeşitleri, kapsamları, hizmet çeşitleri nelerdir, laboratuvar süreçleri, laboratuvar çalışanları ve sorumluları, numüne kabulden sonuç, raporlama ve istatistik oluşturmaya iş akışı nedir, örnek alma, malzeme temini ve alımı, cihazların bakımı, laboratuvar temizliği, atık tönetimi, kalite konuları dersin içeriğidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 85 1
3 Bütünleme Sınavı 1 0 1
22 Proje Hazırlama 1 0 1
23 Proje Sunma 1 10 1
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 1 12
7 Laboratuvar 6 1 6
11 Soru-Yanıt 12 1 12
15 Gösterme 12 1 12
22 Proje Hazırlama 12 2 24
23 Proje Sunma 12 1 12
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi laboratuvar tanımı ve çeşitleri TLT tıbb. lab. org Sunu1.pdf
2 Laboratuvar organizasyonu, çalışanların yetki ve sorumlulukları TLT tıbb. lab. org Sunu2.pdf
3 Laboratuvar iş akışı (kayıttan sonuca) TLT tıbb. lab. org Sunu3.pdf
4 Analiz işlemleri ve hataları TLT tıbb. lab. org Sunu4.pdf
5 Biyolojik analiz örnekleri, örnek alma yöntemleri ve laboratuvara kabulü TLT tıbb. lab. org Sunu5.pdf
6 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler ve laboratuvar tetkikleri öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar
7 Numune kapları, numune nakli, numune taşıma kapları ve özellikleri
8 Laboratuvar çalışma kuralları
9 Ara sınav
10 Sarf malzeme istemi ve yönetimi
11 Ekipman kontrol bakım ve onarımı
12 Laboratuvar çalışma programı ve acil analizler, panik değer
13 Atık yönetimi
14 Kalite kontrol ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272591 Tıbbi laboratuvarı tanımlar, çeşitlerini ve hizmet kapsamlarını bilir.
2 1272592 Tıbbi laboratuvar analiz süreçlerini ve hata kaynaklarını bilir.
3 1272593 Tıbbi laboratuvar numüne çeşitlerini ve alım yöntemlerini öğrenir.
4 1272594 Laboratuvar çalışanlarını, görev ve sorumluluklarını bilir.
5 1272595 Atık yönetimini öğrenir.
6 1281862 Laboratuvar kalite süreç yönetimini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5
2 1 5 5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5
3 4 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5
4 1 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5
5 1 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5
6 1 5 4 3 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek