Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT119 Parazitoloji 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Parazitoloji alanında bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr Öğretim Üyesi Kemal BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başustaoğlu A, Kubar A, Yıldıran ŞT, Tanyüksel M. Editörler, Klinik Mikrobiyoloji (çeviri)’de, 9. Baskı, Ankara, Atlas Kitapçılık. 2009. Tünger A, Çavuşoğlu C, Korkmaz M. Asya Mikrobiyoloji. 1. baskı, İzmir, Asya Tıp Kitabevi. 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsanda hastalıklara sebep olan parazitlerin özellikleri ve yaptığı hastalıkları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 10 3 30
11 Soru-Yanıt 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medikal parazitoloji Parazitoloji - 1.pdf
2 Amipler Parazitoloji - 2.pdf
3 Diğer barsak protozoonları Parazitoloji - 3.pdf
4 Trichomonas vaginalis Parazitoloji - 4.pdf
5 Leishmania Parazitoloji - 5.pdf
6 Toxoplasma gondii Parazitoloji - 6.pdf
7 Sıtma Parazitoloji - 7.pdf
8 Trematodlar Parazitoloji - 8.pdf
9 VİZE HAFTASI
10 Trematodlar Parazitoloji - 10.pdf
11 Sestodlar Parazitoloji - 11.pdf
12 Sestodlar Parazitoloji - 12.pdf
13 Nematodlar Parazitoloji - 13.pdf
14 Nematodlar Parazitoloji - 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283955 Parazitleri sınıflandırır
2 1283956 Parazitlerin genel özelliklerini bilir
3 1283957 Parazitlerin laboratuvar tanılarını bilir
4 1283958 Parazitlerin yaşam döngüsünü bilir
5 1283959 Parazitlerden korunma yollarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 2 5 3 2 2 4 5 3 2 1 3 5 2
2 2 3 4 2 5 3 2 2 4 5 3 2 1 3 5 2
3 2 3 4 2 5 3 2 2 4 5 3 2 1 3 5 2
4 2 3 4 2 5 3 2 2 4 5 3 2 1 3 5 2
5 2 3 4 2 5 3 2 2 4 5 3 2 1 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek