Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT115 Genel Biyokimya 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Hücreleri ve canlıları oluşturan temel biyokimyasal molekülleri tanımak, bunların organizmadaki işlevlerini ve işleyişlerini kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Dr. Sevcan MERCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyokimya (Lippincott's illustrated reviews) P. C. Champe, R. A. Harvey, D. R. Ferrier ,2007 Temel Veteriner Biyokimya Doç. Dr. N. Güneş, Prof. Dr. M. Tanrıverdi, Prof. Dr. Ü. Polat, 2011 Anadolu Üni. yy. Temel Biyokimya Prof. Dr. N. K. Özer, Prof. Dr. A. S. Yalçın, Marmara Üni. yy. No:607, 1996 http://www.mustafaaltinisik.org.uk/sunularim.htm

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel biyokimyasal moleküller karbonhidratlar, proteinler, lipitler, nükleik asitler, enzimler ve bu makro bileşiklerin metabolizmaları, ayrıca vitaminler, mineraller ve kan idrar metabolizması konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BİYOKİMYAYA GİRİŞ 1. HAFTA.pptx
2 HÜCRE 2. HAFTA.pptx
3 KARBONHİDRATLAR 3. HAFTA.pptx
4 PROTEİNLER-I 4. HAFTA.pptx
5 PROTEİNLER-2 5. HAFTA.pptx
6 ENZİMLER 6. HAFTA.pptx
7 LİPİDLER 7. HAFTA.pptx
8 NÜKLEİK ASİTLER 8. HAFTA.pptx
9 ARA SINAV
10 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI
11 PROTEİN METABOLİZMASI
12 LİPİT METABOLİZMASI
13 MİNERALLER, VİTAMİNLER
14 SU, ASİT VE BAZ DENGESİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281878 Biyokimyada genel kavramları, biyokimyasal molekülleri ve önemini bilir.
2 1281879 Karbonhidratları, karbonhidrat metabolizmasını ve tayin yöntemlerini bilir.
3 1281880 Proteinleri, protein metabolizmasını ve protein tayin yöntemlerini bilir.
4 1281881 Lipitleri ve genel özelliklerini, metabolizmasını ve tayin yöntemlerini bilir.
5 1281882 Vitaminler, mineraller ve su hakkında genel bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 5 4 1 1 5 5 5 5 1 2 5 5
2 3 5 5 3 5 3 1 1 5 5 5 5 1 2 5 5
3 3 5 4 3 5 4 1 1 5 5 5 5 1 2 5 5
4 3 5 5 3 5 4 1 1 5 5 5 5 1 2 5 5
5 3 5 5 2 5 4 1 1 5 5 5 5 1 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek