Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHMY106 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Beslenme ile ilgili temel kavramların, besin grupları ve özelliklerinin, çeşitli fizyolojik dönemlerde beslenme ilkeleri ve besin gereksinimlerinin öğrenilmesi, yaşlılarda sık rastlanan sağlık sorunları (diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kanser, osteoporoz, demans gibi) ve beslenme ilişkisinin incelenmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Mustafa Tilekli

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baysal A. Beslenme. Hatipoğlu yayınevi, Ankara 2008. Baysal A. ve ark. Diyet El Kitabı. Hatipoglu Yayınevi, Ankara 2008. Coulston AM, Boushey CJ. Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease. 2nd ed. Elsevier Academic Press, USA 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Beslenme tanımı, beslenmenin önemi ve ilkeleri; 2. Yaşlılarda beslenme ilkeleri; 2.1 Yaşlılıkta Vücudun Yapı ve İşlevlerinde Oluşan Değişiklikler 2.1.1 Fiziksel Değişiklikler 2.1.2 Organ Fonksiyonlarındaki Değişiklikler 2.1.3 Yaşam Biçimindeki Değişiklikler 2.2 Yaşlılıkta beslenmenin önemi, 2.2.1 Besin Ögelerinin Yaşlılıktaki Önemi 2.2.2 Yaşlılık Döneminde Enerji İhtiyacı 3. Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri; 3.1 Yaşlılıkta protein metabolizması ve enerji gereksinimi, 3.2 Yaşlılıkta karbonhidrat, yağ ve sıvı durumu ve gereksinimi, 3.3 Yaşlılıkta vitamin metabolizması ve gereksinimi, 3.4 Yaşlılıkta mineral durumu ve gereksinimi, 3.5 Yaşlı beslenmesinde koku, tat ve dokunma duyularının önemi, 3.6 Yaşlılıkta ağız sağlığı ve beslenmede deglutisyon sorunları. 3.7 Yaşlılığa bağlı kas kaybında ve kaşekside beslenme, 3.8 Yaşlılığa bağlı sindirim, kardiyovasküler, metabolik ve solunum hastalıklarında beslenme, 3.9 Yaşlılığa bağlı hematopoiez sapmalarında beslenmenin etkisi. 4. Yaşlılıkta Genel Beslenme İlkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 10 3 30
11 Soru-Yanıt 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme ve sağlık ilişkisi Besin grupları, içerikleri, çeşitli yaşlarda tüketilmesi önerilen miktarlar, besin değerlerini koruma yöntemleri Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-1.docx
2 Karbonhidratlar; tanımı, sınıflandırılması, besinlerdeki dağılımı, günlük gereksinim Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-2.docx
3 Proteinler; tanımı, özellikleri, kaynakları, gereksinimi enerji; tanımı, kaynakları, enerji gereksnmesi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-3.docx
4 Lipidler; tanımı, sınıflandırılması, besin kaynakları, sağlık önemi, günlük gereksinim Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-4.docx
5 Vitaminler; sınıflandırılması, özellikleri, eksiklik ve fazlalığı sorunları, günlük gereksinim, besin kaynakları Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-5.docx
6 Mineraller ve eser elementler; sınıflandırılması, özellikleri, eksiklik ve fazlalığı sorunları, günlük gereksinim, besin kaynakları Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-6.docx
7 Çeşitli yaş gruplarında beslenme. Yetişkinlerde sık rastlanan beslenme ile ilgili kronik dejeneratif hastalıklar ve beslenme yetersizliği sorunları Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-7.docx
8 Ara sınav
9 Vücut ağırlığının denetimi; beslenme durumunun değerlendirilmesi, zayıflık, şişmanlık, nedenleri, yaşlılarda beslenme ilkeleri Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-8.docx
10 Diyabet, tanımı, tipleri, nedenleri, beslenme tedavisi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-10.docx
11 Kalp-damar hastalıkları, nedenleri, sınıflandırılması, beslenme tedavisi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-11.docx
12 Kanser; tanımı, nedenleri, beslenme ilişkisi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-12.docx
13 Kemik ve eklem hastalıkları, tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, beslenme tedavisi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-13.docx
14 Nörodejeneratif hastalıklar ve demans; tanımı, sınıflandırılması, beslenme desteği Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504462 Çeşitli yaş gruplarının besin gereksinimleri bilir.
2 1504464 Çeşitli besinlerin besin değerlerini kaybetmeden hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması yöntemlerini bilir.
3 1504463 çeşitli beslenme hastalıklarından korunmada ve tedavisinde beslenme ilklerini bilir.
4 1504461 Besinlerin temel özelliklerini ve sağlık üzerine etkileri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72942 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 72943 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 72944 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 76358 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 76359 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 76360 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 76361 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 76362 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 76363 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 76364 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 76365 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 76366 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 76367 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 76368 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 76369 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 76370 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek