Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT116 Tıbbi Mikrobiyoloji-I 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Temel mikrobiyoloji ile ilgili bilgi edinilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nüket ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA. Manual of Clinical Microbiology, 2007. Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik mikrobiyoloji.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klinik Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimi, bakteri morfolojisi ve sınıflanması, enerji metabolizması, bakteriyal membran yapısı, genetik değişim ve gen transfer yolları, antimikrobial ajanlar ve sterilizasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteri yapısı ve bakterilerin genel özellikleri
2 Bakteri yapısı ve bakterilerin genel özellikleri
3 Bakteri yapısı ve bakterilerin genel özellikleri
4 Bakterilerin beslenmesi ve üretilmesi
5 Virüsler
6 Mantarlar
7 Parazitler
8 Bakteri genetiği
9 Bakterilerde görülen değişiklikler ve genetik madde aktarımı
10 Dış ortamın bakteriler üzerine etkileri
11 Kemoteropatik maddeler
12 Etken- Konak etkileşimi
13 Sterilizasyon-Dezenfeksiyon
14 Sterilizasyon-Dezenfeksiyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283983 Klinik Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimi konusunda bilgi sahibi olur
2 1283984 Mikroorganizmaların morfolojisi ve sınıflanması
3 1283985 Mikroorganizmaların enerji metabolizmasını bilir
4 1283986 Mikrobiyal membran yapısı, genetik değişim ve gen transfer yollarını bilir
5 1283987 Antimikrobial ajanlar ve sterilizasyon konularında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 4 5 5 2 2 5 4 4 3 2 3 4 2
2 2 5 5 4 5 5 2 2 5 4 4 3 2 3 4 2
3 2 5 5 4 5 5 2 2 5 4 4 3 2 3 4 2
4 2 5 5 4 5 5 2 2 5 4 4 3 2 3 4 2
5 2 5 5 4 5 5 2 2 5 4 4 3 2 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek